Hovedoppgjøret 2022

I 2022 skal vi gjennomføre et hovedoppgjør.I hovedoppgjøret forhandles det om både lønnstillegg og endringer i de øvrige bestemmelsene i tariffavtalene. 

Her er veiledningsheftet Tariffoppgjøret og bedriften.

Under finner du protokoller:

Forhandlingsprotokoll mellom NJ og MBL hovedoppgjøret 2022

Protokoll mellom HK og MBL mellomppgjøret 2021

Protokoll mellom Fellesforbundet og MBL  Avis, avistrykkerier og pakkerier hovedoppgjøret 2022

Protokoll mellom Parat og MBL mellomoppgjøret 2021