Mellomoppgjøret 2021

I 2021 skal vi gjennomføre et mellomoppgjør, Det forhandles kun om lønn, og ikke om andre endringer i tariffavtalene. Forhandlingene i mellomoppgjøret føres på grunnlag av den økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet, utsiktene for 2. avtaleår samt pris- og lønnsutviklingen i 1. avtaleår.

I et mellomoppgjør forhandler NHO direkte med LO og YS samlet for alle tariffavtalene mellom disse. Forhandlingene vil finne sted 24. – 25. mars. Pernille Børset vil representere MBL i disse forhandlingene.

Forhandlingene mellom MBL og NJ vil skje 28. og 29. april.

Her er veiledningsheftet Tariffoppgjøret og bedriften.

Under finner du protokoller:

Forhandlingsprotokoll mellom NJ og MBL mellomoppgjøret 2021

Protokoll mellom HK og MBL mellomoppgjøret 2021

Protokoll mellom Fellesforbundet og MBL mellomoppgjøret 2021

Protokoll mellom Parat og MBL mellomoppgjøret 2021