Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Hovedoppgjøret 2020

I 2020 skal vi gjennomføre et hovedoppgjør, det vil si at partene kan forhandle om alt i en tariffavtale. I år er det også et forbundsvist oppgjør etter frontfagsmodellen  Et forbundsvist oppgjør vil si at hver landsforening i NHO, slik som MBL, forhandler med sine motparter på arbeidstakersiden. Frontfagsmodellen innebærer at Norsk Industri og NHO på den ene siden, og Fellesforbundet og LO på den andre siden forhandler seg fram til en økonomisk ramme. For MBLs vedkommende betyr dette at våre forhandlinger med Norsk Journalistlag, Parat, Handel og Kontor i Norge og Fellesforbundet starter etter påske. 

Her er veiledningsheftet Tariffoppgjøret og bedriften.

 

Siste nytt om mellomoppgjøret

 1. Nyhet, Arbeidsrett arbeidsmiljøloven; turnus;

  Praktisk kurs i turnusplanlegging og arbeidstid

  MBL har gleden av å invitere til praktisk kurs i turnusplanlegging og arbeidstid tirsdag 8. september 2020 på Thon Hotel Opera i Oslo.

 2. Nyhet, Lønn og tariff, Statistikk og analyse lønnsstatistikk; datainnsamling; lønnsoppgjør

  Lønnsstatistikken er klar

  MBL lønnsstatistikk for 2019 er klar. -Våre ferske tall viser at lønnsveksten i fjor ble på linje med det vi la til grunn i de sentrale forhandlingene. Det ser ut til at de lokale forhandlingene er i tråd med de kriteriene som skal legges til grunn for lokale forhandlinger. Som en følge av strukturelle endringer i bransjen er det noe variasjon mellom de ulike arbeidstagergruppene, men når vi ser på lønnsveksten for personer som er med i grunnlaget både i 2018 og 2019 ser vi at det en god lønnsutvikling i bransjen, sier Geir Engen, fagsjef for analyse og utvikling i MBL.

 3. Nyhet, Lønn og tariff Norsk Journalistlag; MBL; tarifforhandlinger;

  Tarifforhandlinger mellom NJ og MBL er utsatt

  NJ og MBL har besluttet å utsette årets tariffoppgjør som etter planen skulle startet 28. april. Dette har sammenheng med den akutte forverringen av samfunnssituasjonen knyttet til utbruddet av koronaviruset i Norge.