Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Hovedoppgjøret 2020

I 2020 skal vi gjennomføre et hovedoppgjør, det vil si at partene kan forhandle om alt i en tariffavtale. I år er det også et forbundsvist oppgjør etter frontfagsmodellen  Et forbundsvist oppgjør vil si at hver landsforening i NHO, slik som MBL, forhandler med sine motparter på arbeidstakersiden. Frontfagsmodellen innebærer at Norsk Industri og NHO på den ene siden, og Fellesforbundet og LO på den andre siden forhandler seg fram til en økonomisk ramme. For MBLs vedkommende betyr dette at våre forhandlinger med Norsk Journalistlag, Parat, Handel og Kontor i Norge og Fellesforbundet starter etter påske. 

Her er veiledningsheftet Tariffoppgjøret og bedriften.