Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Hovedoppgjøret 2020

I 2020 skal vi gjennomføre et hovedoppgjør, det vil si at partene kan forhandle om alt i en tariffavtale. I år er det også et forbundsvist oppgjør etter frontfagsmodellen  Et forbundsvist oppgjør vil si at hver landsforening i NHO, slik som MBL, forhandler med sine motparter på arbeidstakersiden. Frontfagsmodellen innebærer at Norsk Industri og NHO på den ene siden, og Fellesforbundet og LO på den andre siden forhandler seg fram til en økonomisk ramme. For MBLs vedkommende betyr dette at våre forhandlinger med Norsk Journalistlag, Parat, Handel og Kontor i Norge og Fellesforbundet starter etter påske. 

Her er veiledningsheftet Tariffoppgjøret og bedriften.

 

Siste nytt om hovedoppgjøret

 1. Nyhet, Lønn og tariff Tariffoppgjøret 2020; Fellesforbundet og MBL; lønnsoppgjør; avis, avistrykkeri; pakkeri;

  Tariffoppgjøret 2020: Enighet i tariffoppgjøret mellom MBL og Fellesforbundet

  (Oslo 23.09. kl 17.16) Mediebedriftenes Landsforening og Fellesforbundet ble i ettermiddag enige om årets tariffoppgjør for avis-, avistrykkerier og pakkeri. –Vi har hatt en god dialog under forhandlingene og er glade for å ha kommet i mål med en forhandlingsløsning. Et av punktene det ble oppnådd enighet om er å fjerne tariffbestemmelsen som innebar forbud mot bruk av hjemmekontor for visse grupper, sier MBLs forhandlingsleder Kanwal Suleman.

 2. Nyhet, Lønn og tariff Tariffoppgjøret 2020, tarifforhandlinger; lønnsforhandlinger; hovedoppgjør; FF og MBL;

  I morgen starter tarifforhandlingene mellom FF og MBL

  I morgen kl 11 starter lønnsforhandlingene mellom Fellesforbundet (avis, avistrykkerier og pakkeri) og Mediebedriftenes Landsforening. Det er satt av to dager til forhandlingene.

 3. Nyhet, Lønn og tariff Tarifforhandlinger; lønnsforhandlinger; hovedoppgjør; NJ og MBL;

  Tariffoppgjøret 2020: Enighet i journalistoppgjøret

  (Oslo 17.09.20 kl 07.01) Mediebedriftenes Landsforening og Norsk Journalistlag ble etter syv timer på overtid i natt enige om årets tariffoppgjør, som innebærer at minstelønnssatsene er hevet med kr 3500,-.