Tariffavtaler 2020-2022

Hovedoppgjøret ble i 2020 gjennomført på høsten og under finner du gjeldende avtaler i tillegg til protokoller fra de ulike forhandlingene.