Balansekunst og brukerfokus i 2016

Publisert

- Inngangen til året er bratt for mange og en hovedbekymring er at de digitale inntektene flater ut. Økt fokus på innovasjon og utnyttelse av ny teknologi vil bidra til at bransjen revitaliseres i det kommende året, sa adm. dir. Randi S. Øgrey da hun innledet under presseorganisasjonenes "Statusrapport Medie-Norge" i Oslo i dag.

Randi S. Øgreys innledning under presseorgansisajonens "Statusrapport Medie-Norge" følger under. Hele pressekonferansen kan du se video av nederst i denne saken.

Balansekunst og brukerfokus i 2016

-Inngangen til året er bratt for mange og en hovedbekymring er at de digitale inntektene flater ut.  Mediehusene bedriver balansekunst på høyt nivå om dagen; Vi skal både fortsette digitaliseringen og levere print. Vi skal utvikle nye inntektsstrømmer, vi skal sikre brukerbetaling og det jobbes intenst med digitale annonseinntekter.

Brukerfokus

2016 blir et spennende år i kampen om folks tid. 85 prosent av befolkningen brukte norsk redaksjonelt innhold daglig i 2015. I 2016 må vi fortsette å vinne brukerne for journalistikken. I jungelen av innhold er redigert innhold minst like viktig som før.

Og norske mediehus har høy tillit, den må vi fortsette å forvalte godt og på alle flater.  Ikke minst må vi fortsette å utvikle journalistikken.

Brukerbetaling viktigere

Vi ser at brukerne er villige til å betale for medieinnhold. Antall mediehus som fikk betalt for digitalt innhold aksellererte i fjor. For Schibsted Norges mediehus er det samlede tallet betalende abonnenter 550 000. Alle disse har digital tilgang. For Amedias løsning AiD er det rundt 370 000 aktive registrerte brukere. Ved utgangen av 2015 var det 124 mediehus med digiale innlogginsløsinger for brukerne

Schibsted har ved utgangen av 2015 3 millioner verifiserte brukere av SPiD.

Viktig at de mediepolitiske virkemidlene er innovasjonsfremmende og jobber Digital nullmoms er viktig i dette bildet.

Jeg har et sterkt ønske om at vår nye kulturminister blir en medieminister som jobber med bransjen for fortsatt menings og mediemangfold.

Økt innovasjonstakt - teknologi

Vi har tidligere sagt at mediebruken er digitalisert, men at forretningsmodellene ennå ikke er digitalisert i samme grad. Dette er fortsatt tilfellet, men vi vil se økt endringstakt i 2016.

Økt fokus på innovasjon og utnyttelse av ny teknologi vil bidra til at bransjen revitaliseres i det kommende året:

Vi vil se at flere og flere mediehus videreutvikler og raffinerer den digitale fortellerteknikken. Ny teknologi gir nye muligheter for å fortelle de gode og viktige historiene på enda bedre måter.

Men, ny teknologi vil også gi oss muligheter til å finne de gode historiene på nye måter. Vår evne til å bearbeide store informasjonsmengder redaksjonelt vil bedres radikalt.

På samme måte vil vår evne til å bearbeide store datamengder bidra til at vi vil gi våre lesere bedre opplevelser. Evnen til å tilpasse innholdet til både interesser og kontekst vil bedres radikalt i tiden som kommer.

Kort sagt vil vår evne til å være relevant for leserne styrkes.

Med dette bakteppet vil våre mediehus bidra til at annonsørene når frem til kundene med sitt budskap på en bedre måte, selvfølgelig innenfor klare og tydelige rammer for kommersielle budskap.

- naitive ads

- jobber frem flere inntektsstrømmer

- podcast er noe av det jeg har kost meg mest med av nyvinninger siste året

Oppsummering – felles innlogging

Intensiteten i innovasjonen øker i året som vi nettopp har startet på.

Jakten på gode annonsemodeller fortsetter. Her må vi knekke flere koder.

Mediehusene fortsetter å bygge tillit i lesermarkedet og øker brukerinvolveringen.

Håpet: At den viktige fortellingen overlever og utvikles uavhengig av format - og på en måte som kommuniserer også til dem som er yngre enn oss som er her i dag – og at betalingsviljen er tilstede

Innloggingsfront:

Et første skritt er å gjøre det enkelt å logge på uavhengig av mediehus - og her er et forprosjekt i gang blant våre medlemmer.

Til slutt noe flere har nevnt: Bransjen trenger mer samarbeid i 2016!