Helje er årets kvinnelige medieleder

Nyhet

Publisert

VGTV-sjef, Helje Solberg (bildet), er kåret til årets kvinnelige medieleder av Medienettverket. Jorun Berntsen, Leder digitale brukerinntekter og abonnement i Aftenposten, er kåret til Årets talent. Prisene ble delt ut på Medienettverkets høstmøte i Oslo 16. november.

Juryen til prisen årets kvinnelige medieleder ble ledet av MBLs styreleder Tove Nedreberg. De andre i juryen var Kirsti Engedal Alfheim (Aller/Dagbladet), Annika Biørnstad (NRK), Vibeke Holth (Kapital) og Pål Nedregotten (Amedia).

Juryens begrunnelse årets kvinnelige medieleder:

Årets kvinnelige medieleder er uredd, sterk, tydelig og inspirerende. Hun beskrives som en leder uten skjult agenda, som støtter og løfter sine medarbeidere. Hun er en av de mest markante kvinnelige lederne i norsk mediebransje. Årets kvinnelige medieleder tar ansvar, er djerv og har stor gjennomføringsevne. Også i vanskelige tider trer hun frem og viser vei. Hun er ikke den som krever å stå i flomlyset, men trives best når hun skyver andre frem for å ta imot heder og ære. I 23 år har hun vært en viktig brikke i eget mediehus, og hun har i stor grad gått opp løypa for kvinnelige medieledere, enten ved å rekruttere dem direkte eller ved å være en uformell mentor. I 2006 ble hun avisens første kvinnelige nyhetsredaktør, en rolle hun på mange måter redefinerte. Ikke bare profesjonaliserte hun organisasjonen, hun utviklet også nye metoder for hvordan man arbeidet i redaksjonen. Hun har spilt en sentral rolle i avisens transformasjon fra papir til digital. Hun har fra 2015 vært redaktør og administrerende direktør i VGTV - hvor hun har vært med på å snu et ambisiøst men kostbart prosjekt til å bli Norges største web-TV-kanal og som også har sterk vekst i annonseinntektene. Årets kvinnelige medieleder er Norges styrerepresentant i World Editors Forum, mentor i WAN-IFRAs mentorprogram i Asia, innehar en rekke nasjonale styreverv og var avgjørende i etableringen av faktasjekk-organisasjonen Faktisk.no. Hun har betydd utrolig mye for de øvrige kvinnene i VG, der hun selv har banet vei i et mannsdominert miljø – og oppmuntret andre til å følge etter. Årets kvinnelige medieleder er Helje Solberg.

 Juryen for Årets talent har bestått av Trine-Lise Jagge fra Dynamic People(juryleder), Tone Tveøy Strøm-Gundersen (Aftenposten), Grethe Gynnild Johnsen (NRK), Svein Erik Hole (Teknisk Ukeblad) og Mari Midtstigen (Egmont). Prisen gis til kvinner under 35 år som viser stort ledertalent i en mediebedrift i Norge, og som har vist gode resultater innen journalistikk, marked eller organisasjon. Vinneren skal også fremstå som et forbilde for andre kvinner som ønsker å bli leder i en mediebedrift.

Juryens begrunnelse årets talent:

Årets talent er dyktig med folk. Både med de hun er leder for, men hun klarer også å engasjere fagfolk og spesialister i andre avdelinger. For å få til dette må man være ydmyk overfor andres kunnskap, og samtidig tydelig om hva som er det store målet. Man må være både spørrende, analytisk og faglig sterk. Årets vinner er alt dette. Som leder er hun ganske fersk, men de rundt henne er likevel trygg på at hun trekker i riktig retning. Hun er en lagspiller og en brobygger som får folk med seg, og på den måten har skapt imponerende resultater. Vinneren er ikke selv så opptatt av å stå og skinne, men lar alle ta del i seirene underveis.

Oppgaven vinneren leder beskrives som den aller viktigste mediehuset nå skal lykkes med, og hun har på denne måten et stort ansvar. Dette er et ansvar hun har grepet med begge hender. Hun har en utpreget forståelse for både det kommersielle og det redaksjonelle, noe som er en forutsetning for å lykkes i dagens medielandskap. At hun har oppnådd full tillit i alle deler av organisasjonen trekkes fram som en bragd som har vært avgjørende for at Aftenposten nå teller nær 100.000 digitale abonnenter.

Årets talent er Jorun Berntsen, Leder digitale brukerinntekter og abonnement i Aftenposten.