Vil styrke lokal relevans

Nyhet

Publisert

Sammen med 12 lokalaviser utforsker MBL hvordan lokale medieaktører kan styrke egen posisjon i sine markeder. – Vi står overfor store endringer, og nå er kanskje samarbeid mellom avisene viktigere enn noensinne, sier ekstern fasilitator Morten Holst.

Prosjektet «Lokal relevans» skal vare ut 2016. Til å lede prosjektet har MBL knyttet til seg Morten Holst (bildet) i Innocode - som er et kompetansemiljø innen innovasjon og digital produktutvikling.


– Vi jobber med tre forskjellige spor i denne fasen av prosjektet. Den første gruppa tar for seg kommersielle tjenester – som annonseprodukter, ehandel og andre inntektsstrømmer og modeller. Den andre gruppa fokuserer på personalisering, algoritmer og robotsystemer, som teknologier, strategier og løsninger som gjør det mulig for lokalavisa å skape nye tjenester, forbedre eksisterende eller skape nye. Det tredje sporet er alle former for brukerskapt innhold og informasjon, for eksempel hvordan lokalavisa kan utnytte eksternt innhold for å skape et mer relevant produkt, sier Holst.

Kartlegger behovet til yngre brukere

På den første samlingen identifiserte partene en del prosjekter som avisene i gruppa opplever som viktige.

– Vi er i en innsiktsfase og jobber med å kartlegge brukerbehov. Hva er behovet blant leserne? Vi er enig i at behovet blant unge brukere er helt sentralt å forstå. Også fordi den eldre generasjonen ser på barna og barnebarna sine og lærer av dem. Endringene er et faktum og de eldre følger de yngre, mener Holst.

Han understreker at «Lokal relevans» kun er et innsiktsprosjekt, men at de har et internt suksessparameter: at programmet skal avstedkomme faktiske prosjekter og samarbeid.

– Det ble veldig fort klart at mange sitter og tripper for å gjøre ting. Noe av målsettingen er dermed å bidra til at ideer som kommer ut av prosjektet kan settes på skinnene, og det ser vi allerede tilløp til. Jeg tror vi kommer til å se mange nye prosjekter med utspring i dette spennende samarbeidet, sier Holst.

De nye mulighetene

«Lokal relevans»-prosjektet skal ikke bare jobbe med utfordringene lokalavisen står overfor i dag, men også de mange og nye mulighetene de har.

– En åpenbar utfordring er å være relevant i en tid der brukervanene endrer seg dramatisk. I dag finnes det også ekstremt mange flere muligheter til å lage et lokalt produkt som er mer relevant enn det noensinne har vært før. Teknologi, kilder, mobiltelefoni og samspillet med sosiale medier har åpnet mange dører. Vi skal kartlegge hvordan disse mulighetene kan anvendes ved å gripe inn i deres strategier og deres ideer. Det er derfor dette prosjektet er veldig spennende og stort.

Ideen er at avisene skal utveksle erfaringer og informasjon, samt styrke sin posisjon gjennom samarbeid.

Lærer av hverandre

– Det er opplagt for veldig mange lokalaviser at man står overfor store endringer, og nå er kanskje samarbeid viktigere enn noensinne. Å lære av hverandre og jobbe sammen for å løse egne behov, men samtidig finne fram til felles løsninger, sier Holst.

Fagsjef Geir E Engen i MBL mottok stor respons på forespørselen om å delta inn i prosjektet og valgte å ta med mediehus med forskjellige utgangspunkt.

– Det er et stort spenn. Vi har fått med oss bedrifter fra både Amedia AS og Polaris, i tillegg til uavhengige aviser. Vi skal identifisere områdene der avisene allerede er gode og de områdene der de burde gjøre det enda bedre. I tillegg til dette, så ønsker vi å finne måter de kan skape gode relasjoner på til både brukere og annonsører, sier Geir E Engen.