Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Artikler

Vis filtrering

651 resultater

Type artikkel
Velg område
651 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Mediepolitikk Sálas;, Ávvir

  Endringer i støtten til samiske mediehus

  Det er store merkostnader knyttet til å publisere på samisk, både arbeidsmessig og teknologisk, og det er viktig å stimulere og motivere til økt produksjon av samiskspråklig innhold, sier MBL i en høringsuttalelse til Kulturdepartementet.

 2. Nyhet, Mediepolitikk Produksjonsstøtte;, kommunedelsmedier; bydelsaviser;

  Støtter forslag om nye kategorier i produksjonsstøtten

  I en fersk høringsuttalelse til Kulturdepartementet går MBL inn for at kategorien bydelsaviser blir gjeninnført og at det innføres en ny støttekategori for kommunedelsmedier.

 3. Nyhet, Lønn og tariff Tarifforhandlinger; lønnsforhandlinger; hovedoppgjør; NJ og MBL;, Hege Iren Frantzen; Pernille Børset;

  Tarifforhandlingene mellom NJ og MBL er i gang

  I dag kl 13 startet tarifforhandlingene mellom Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening. Det er satt av to dager til forhandlingene

 4. Nyhet Wan-Ifra; NME; News Media Europe; Pål Nedregotten; Siv Juvik Tveitnes;

  Internasjonale verv til Nedregotten og Tveitnes

  Pål Nedregotten er oppnevnt som MBLs representant i styret til World Association of News Publishers (WAN-IFRA) og Siv Juvik Tveitnes er oppnevnt som representantskapsmedlem i News Media Europe (NME) etter vedtak i MBLs hovedstyre.

 5. Nyhet, Lønn og tariff Tarifforhandlinger; lønnsforhandlinger; hovedoppgjør; NJ og MBL;

  Tarifforhandlingene mellom NJ og MBL starter i dag

  I dag starter tarifforhandlingene mellom Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening. Det er satt av to dager til forhandlingene.

 6. Nyhet, Lønn og tariff frilansavtale, frilansstoff, nj, mbl

  Avtalemalen mellom NJ og MBL om kjøp og salg av frilansstoff er på plass

  Avtalemalen skal forenkle prosessen når en frilanser og oppdragsgiver skal inngå avtale. Gjennom avtalen blir partene enige om hva som selges/kjøpes, om opphavsrettigheter og om hvordan avtale honorarer og utgiftsdekning. NJ og MBL anbefaler nå frilansere og oppdragsgivere om å ta malen i bruk.

 7. Nyhet, Statistikk og analyse medietall.no; forsidelister;

  Forsidelistene er nå tilgjengelig på medietall.no

  Medietall.no er MBLs portal for dokumentasjon til medlemmer, øvrig mediebransje og andre interessenter. Her finnes blant annet offisielle dekningstall samt tekniske trafikktall for digitale flater for alle deltakende medier. Fra uke 35 er det også publisert separate Forsidelister.

 8. Nyhet, Mediepolitikk Koronakompensasjon; Medietilsynet;

  Koronakompensasjonen endret: Ta deg tid til å regne på begge varianter

  Regjeringen har vedtatt endring i forskriften, slik at det i beregningen nå enten kan tas utgangspunkt i et gjennomsnitt av driftsresultat for 2019 multiplisert med 3,5 måneder, eller driftsresultatet for perioden fra og med 15. mars til og med 30. juni 2019. Endringen er gjort etter at MBL pekte på at beregningsmetoden som først var bestemt fikk utilsiktede negative effekter for noen mediehus på grunn av sesongvariasjoner i økonomien.

 9. Nyhet Norsk Presseforbund; Siv Juvik Tveitnes; Nina Vesterby; Harald H. Rise;

  Nye styremedlemmer i Norsk Presseforbund

  MBLs hovedstyre har nylig oppnevnt Siv Juvik Tveitnes og Nina Vesterby som MBLs representanter i styret til Norsk Presseforbund.

 10. Nyhet, Statistikk og analyse

  Mediemålingene: Forlenger avtalen med Kantar og starter nytt samarbeid med Linkpulse

  MBL fortsetter samarbeidet med Kantar om lesertallsmålinger, og tegner ny avtale på vegne av sine medlemmer fra januar 2021. Avtalen omfatter måling av papirutgaver for aviser og magasiner, samt digital bruk av norske medier. Fra årsskiftet erstattes den nåværende Comscore-avtalen med en separat avtale for digitale trafikkmålinger levert av Linkpulse.