Artikler

Vis filtrering

1269 resultater

Type artikkel
Velg område
1269 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Sett Julian Assange fri!

  Siste og avgjørende høring i saken om utlevering av varsleren og publisisten Julian Assange til USA finner sted i britisk høyesterett i London 20.-21. februar. I USA er Assange siktet etter spionasjeloven (Espionage Act) og risikerer 175 års fengsel. En utlevering og fengselsstraff kan få svært alvorlige konsekvenser for pressefriheten verden over, i en tid der ytringsfriheten allerede er under sterkt press.

 2. Lesertall: Fall for papiravisene - regionavisene styrker seg digitalt

  Papiravisene mister lesere. De ferske lesertallene for 2023 viser at papiravisene har en samlet tilbakegang på 13 prosent det siste året. Avisene går også svakt tilbake digitalt, tross dette går 2 av 3 nettsteder frem. Det er regionavisene som øker den digitale lesingen mest, men også lokalavisene og nisjeavisene vokser i perioden.

 3. En avisbransje i endring

  Etter kontinuerlig digital vekst siden 1997, har avisbransjen de siste årene stabilisert seg på et høyt nivå. 73 % leser i 2023 norske nettaviser daglig, skriver Knut-Arne Futsæter i Kantar Media.

 4. 5 medietrender for 2024

  Krevende tider har ført til en strammere økonomi for mange forbrukere. Opplaget for norske aviser gikk tilbake i første halvår av 2023 (MBL). Samtidig fikk annonsemarkedet en negativ utgang på 2023 (IRM). Utviklingen utfordrer finansieringen av journalistikken og stiller samtidig krav til innovasjon i både abonnementsmodeller og historiefortelling fra mediehusene. Dette er noen av trendene vi i MBL mener vil prege 2024.

 5. Mediemangfold bygger digital motstandskraft

  - La meg starte med å anerkjenne at kulturministeren har fått dette ansvaret. Det vitner om at regjeringen ser det samme som oss. Et mangfold av redaktørstyrte medier er den avgjørende motvekten mot den økende strømmen av feilinformasjon, desinformasjon og påvirkningsforsøk. Mediemangfoldet bygger motstandskraft både direkte og indirekte. Dette sa MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey på kulturministerens innspillsmøte om digital motstandskraft.

 6. Stortingsmelding om Nansen-programmet: Vil styrke frie medier i Ukraina

  Den ferske stortingsmeldingen redegjør for Nansen-programmet for Ukraina som innebærer 75 milliarder kroner i militær og sivil støtte for perioden 2023–2027. Meldingen fremhever at Norge vil bidra til å styrke medienes uavhengighet og levedyktighet og beskytte journalister både i det fysiske og det digitale rom.