Artikler

Vis filtrering

848 resultater

Type artikkel
Velg område
848 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Pandemien ga økt brukeroppslutning og store annonsetap

  Medietilsynets økonomirapport for 2020 viser at pandemien ga avisene både økt brukeroppslutning og samtidig påførte de betydelige annonsetap. - Under pandemien har publikum strømmet til avisene. Mediehusene har fått god og viktig journalistikk ut til brukerne, utviklet fortellerteknikkene, økt brukerinntektene og samtidig opplevd et dramatisk bortfall av annonseinntekter. Det er imponerende hvordan avisene har fått dette til i et utfordrende år utenom det vanlige. Samtidig ser vi at det vil være krevende fremover, sier MBLs adm.dir. Randi S. Øgrey.

 2. Mediepolitikken har fått økt betydning

  Stortingsperioden vi har bak oss har vært viktig for mediene, og mediepolitikken – den nasjonale og ikke minst den internasjonale i EU – er blitt viktigere. Det er blitt mer tydelig at mediestøtte og andre mediepolitiske virkemidler er demokratistøtte, ikke næringsstøtte. Pandemien har tydeliggjort medienes sentrale rolle som nyhetsformidler, debattarena og kritisk maktgransker. Det er kommet på plass en rekke viktige reguleringer og tiltak: medieansvarslov, mva-fritak og modernisert mediestøtte er blant de sentrale.

 3. Norge mot 2025: mediene og videre digitalisering av samfunnet

  I høringsuttalelse til NOU 2021: 4 Norge mot 2025 peker MBL på at medienes rolle er sentral i et demokratisk samfunn. Digitaliseringen har åpnet store muligheter for mediene, men også gitt store utfordringer knyttet til finansiering av journalistikken. Den digitale infrastrukturen er kritisk viktig for at norske medier skal nå ut til borgerne med sine tjenester, og oppfylle sitt samfunnsoppdrag. Derfor må medienes rolle og behov vektlegges i videre digitalisering av samfunnet.

 4. Dugnad for mangfold

  Siden 2018 har hele den norske mediebransje vært med på en dugnad for å øke kjønnsbalansen i mediebedriftene. Med bevisstgjøring av status, tydelig målsetting og konkrete tiltak har dugnaden vist resultater. I 2020 økte kvinneandelen i toppledelsen i norske mediebedrifter med 10 prosentpoeng, når vi nå igjen har målt kjønnsbalansen viser det at man på toppledernivå nærmer seg 50 prosent og i de fleste mediebedriftene øker andelen kvinner. Vi er ennå ikke i mål, men vi er på god vei til å klare dette. Vi må holde trykket oppe og fortsette å fokusere på kjønnsbalanse og definere det som et tydelig mål for bedriftene. Det skriver Randi S. Øgrey, adm. dir i MBL og Trine Ohrberg, informasjons- og eventansvarlig i MBL i M24 i dag.

 5. MBLs mangfoldsundersøkelse 2021: Nærmere målet om kjønnsbalanse - flerkulturelt mangfold settes på agendaen

  Den totale andelen av kvinner i mediebransjen har gått svakt frem det siste året. Det er nå totalt 43 prosent kvinner i bransjen. Dette er en fremgang på 1 prosentpoeng sammenlignet med året før. Det er de redaksjonelle virksomhetene og konsernene som har best kjønnsbalanse med henholdsvis 47 prosent og 52 prosent kvinner. Over halvparten av mediebedriftene er lite tilfreds med det flerkulturelle mangfoldet de har i dag, men 60 prosent har nå satt fokus på dette og sier de jobber aktivt med å øke denne mangfoldsandelen.