Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Artikler

Vis filtrering

572 resultater

Type artikkel
Velg område
572 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Mediepolitikk, Journalistikk

  Dybdejournalistikken har nullmoms fra i dag

  -Dette er et etterlengtet og viktig gjennomslag som vi i bransjen har jobbet sammen for, sier adm. dir. Randi S. Øgrey. Momsfritaket utvides slik at det også vil omfatte digital dybdejournalistikk, definert som "dyptgående journalistisk produksjon og publisering" av nyheter og aktualitetsstoff fra et "avgrenset samfunnsområde" fra 1. juli.

 2. Nyhet

  Kan få støtte for å ta permitterte tilbake i jobb

  Arbeidsgivere som tar permitterte ansatte tilbake i jobb kan søke tilskudd for å få dekket lønnskostnader for juli og august. Tilskuddssøknadene leveres på lonnstilskudd.no fra oktober.

 3. Nyhet, Mediepolitikk

  Demokratiet trenger mediemangfold

  "Kulturdepartementet la nylig frem Lov om økonomisk støtte til mediene (mediestøtteloven), som er oppfølging av mediestøttemeldingen som kom i fjor. Lovforslaget inneholder en rekke gode forslag som vil skape større forutsigbarhet, men nå trenger vi ambisiøse tiltak som kan sikre mediemangfoldet fremover", skriver i adm. dir. Randi S. Øgrey i et innlegg i Medier24.

 4. Nyhet, Mediepolitikk

  Presseorganisasjonene foreslår justeringer i kompensasjonsordningen

  -Krisen har tydeliggjort nøkkelrollen redaktørstyrte, journalistiske medier har, også for tilliten samfunnet er avhengig av. Vi er glad for at myndighetene anerkjenner dette og tilrettelegger en kompensasjonsordning til mediene. Men ordningen treffer bare ca 1/3 av mediehusene og kompenserer bare for 1/5 av tapene. Derfor foreslår presseorganisasjonene flere justeringer som vil bidra til å gjøre ordningen mer treffsikker og bidra til mediemangfold landet rundt, sier adm. dir. Randi S. Øgrey i MBL.

 5. Nyhet, Journalistikk

  Ny utgave av Mediehistorisk tidsskrift kan leses her

  Hva er den norske TV-aksjonens historie? Hvilke debatter og konflikter utspilte seg da den ble til? Er en digital kopi det samme som «medieoriginalen», og hvis ikke, hvorfor ikke? Hvilken betydning får det for mediehistoriens filologi? Det er blant spørsmålene som blir stilt i det siste nummeret av Mediehistorisk tidsskrift.

 6. Nyhet, Mediepolitikk

  Innspill til statsbudsjett 2021 fra en samlet mediebransje

  "Det er behov for nye, brede, indirekte og mest mulig konkurransenøytrale tiltak slik at journalistikken kan opprettholdes samtidig som arbeidet med å etablere en bærekraftig digital forretningsmodell fortsetter", skriver presseorganisasjonene i brev til Kulturdepartementet.

 7. Nyhet, Mediepolitikk

  Medietiltak blir omsetningsbasert

  Revidert nasjonalbudsjett ble nylig vedtatt i Stortinget med 300 millioner i økt kompensasjon til mediene. Regjeringspartiene sikret flertall sammen med FrP for en omsetningsbasert kompensasjonsordning. –Det er positivt med krisetiltak til mediene, men en samlet bransje anbefalte en annonsekompensasjonsordning, sier adm. dir. Randi S. Øgrey i MBL.

 8. Nyhet personvern; personvernkommisjon;

  Oppretter ny personvernkommisjon

  Sjefredaktør og konsernsjef John Arne Moen fra Trønder-Avisa vil lede personvernkommisjonen oppnevnt av regjeringen denne uka. Ingvild Næss, Chief Privacy and Data Trends Officer i Schibsted, er også oppnevnt til å sitte i kommisjonen. Næss leder forøvrig data- og personverngruppa i MBL.

 9. Nyhet, Mediepolitikk momsfritak; nullmoms;

  Momsfritak for dybdejournalistikk sanksjonert i Stortinget i dag

  -Dette har vi jobbet for lenge og nå er momsfritak for dybdejournalistikk endelig et faktum, sier MBLs adm. dir Randi S. Øgrey. Gjennomslaget kan du lese i lovvedtaket under:

 10. Nyhet, HMS/IA

  NAV: Lønnskompensasjonsordningen for permitterte er klar – dette må arbeidsgiver gjøre

  NAV trenger noe hjelp fra arbeidsgiverne for å kunne utbetale lønnskompensasjon til permitterte, mao "full lønn" i 18 dager.