Artikler

Vis filtrering

1108 resultater

Type artikkel
Velg område
1108 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nytt styre i NxtMedia

  Tove Nedreberg er nyvalgt styreleder i den internasjonale teknologi- og mediekonferansen NxtMedia.

 2. Ny versjon av NADAexpress

  NADA har lansert ny versjon 4.0 av NADAexpress denne uka. I den nye versjonen er brukergrensesnittet for avsendere totalt forandret fra tidligere. Hensikten er å gjøre NADAexpress enklere og mer effektiv i bruk, og samtidig sørge for et mer tidsmessig utseende.

 3. Nasjonal lærerkonferanse: Engasjer neste generasjons lesere

  Skolen blir stadig bedre til å lære elever å lese, men både fag- og fiksjonstekster er i hard konkurranse med de visuelle og interaktive mediene. Hvordan engasjerer vi morgendagens lesere i dagens samfunn? Denne konferansen vil sette søkelyset på hva lærere og utgivere kan gjøre for å engasjere de yngste tenåringene, og gi dem både evner og lyst til å forbli lesere livet igjennom. Bak konferansen står Mediekompasset (fra Mediebedriftenes Landsforening) og Foreningen !les.

 4. Regelendringer for dagpenger 1. juli 2019

  Fra 1. juli endres regelverket på dagpenger. Den viktigste endringen for deg som skal søke dagpenger, er at du må søke senest første dagen du er arbeidsledig. De nye reglene er ikke formelt vedtatt av myndighetene, og vi tar forbehold om at endringer kan komme. Informasjon om dagpenger på nav.no blir oppdatert med nytt regelverk 1. juli.

 5. Stortinget styrker mediestøttemeldingen

  Familie- og kulturkomiteen gjorde flere justeringer i tråd med MBLs innspill da den leverte sin innstilling til mediestøttemeldingen mandag. -Dette var viktige justeringer, og vi ser at komiteen samlet anerkjenner viktigheten av og har ambisjoner om å sikre mediemangfold og frie medier som fundament for samfunnet. Stortinget vil ha på plass en verktøykasse med virkemidler som kan dekke behov som måtte komme, og dette er et særlig viktig tiltak sier MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey.