Artikler

Vis filtrering

882 resultater

Type artikkel
Velg område
882 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Nødvendig med objektive kriterier

    Norsk Kulturråd avgjorde nylig pressestøtten for ukeaviser for 2014. For inneværende år har Korsets Seier, Ny Tid og Ukeavisen Ledelse søkt om til sammen 7,2 millioner kroner i støtte. Søknadene fra de tre publikasjonene er formelt avslått. Tilbake som de eneste "verdige" ukeavisene står Morgenbladet og Dag og Tid. - Det er svært uheldig at aviser fratas støtte basert på skjønn, og det viser hvor viktig det er å få flyttet ordningen over til Medietilsynet med objektive kriterier så raskt som mulig, sier fagsjef Bjørn Wisted i MBL.

  2. Blindsoner og halvskygger i avislandskapet

    På oppdrag fra Mediemangfoldsutvalget har professor Sigurd Høst ved Høgskolen i Volda laget oversikt over kommuner i Norge som i liten grad er dekket av en profesjonelt redigert avis. Oslo er regnet som blindsone, siden Aftenposten ikke har en vanlig lokaljournalistisk dekning av byen. For de andre er det undersøkt om de har en lokal avis med minst 30 prosent husstandsdekning. Undersøkelsen viser at 22 kommuner er i denne kategorien. Disse 22 består av utkantkommuner i Nord-Norge og folkerike kommuner i randsonen av Oslo.