Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Artikler

Vis filtrering

20 resultater

Type artikkel
Velg område
20 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Arbeidsrett arbeidsmiljøloven; turnus;

  Praktisk kurs i turnusplanlegging og arbeidstid

  Kurset i turnusplanlegging og arbeidstid tirsdag 8. september blir digitalt og vil foregå i tidsrommet kl 10-15.30.

 2. Nyhet, Arbeidsrett lovendring, metoo, arbeidsmiljø;

  Seksuell trakassering - lovendringer fra nyttår

  Stortinget har vedtatt å gi Diskrimineringsnemda myndighet til å håndheve forbudet mot seksuell trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven og til å ilegge oppreisning i saker om seksuell trakassering innenfor arbeidslivet og erstatning i enkle saksforhold. Likestillings- og diskrimineringsombudets veilednings- og hjelpetilbud er også styrket. Videre er det vedtatt bestemmelser i likestillings- og diskrimineringsloven som skal styrke arbeidsgiveres aktivitets- og redegjørelsesplikt. Gjennom lovendringen konkretiseres arbeidsgivers plikter.

 3. Nyhet, Arbeidsrett

  Nye varslingsregler

  Fra nyttår vil arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling bli endret i forhold til så vel tydeliggjøring av enkelte bestemmelser som ytterligere plikter for arbeidsgiver i forbindelse med innkommet varsel.

 4. Nyhet, Arbeidsrett, Arrangementer

  Kurs i lokale forhandlinger i Bergen

  MBLs juridiske avdeling inviterer til kurs i lokale forhandlinger. Kurset vil gi råd om forberedelser og gjennomføring av lokale forhandlinger.

 5. Nyhet, Arbeidsrett

  Regelendringer for dagpenger 1. juli 2019

  Fra 1. juli endres regelverket på dagpenger. Den viktigste endringen for deg som skal søke dagpenger, er at du må søke senest første dagen du er arbeidsledig. De nye reglene er ikke formelt vedtatt av myndighetene, og vi tar forbehold om at endringer kan komme. Informasjon om dagpenger på nav.no blir oppdatert med nytt regelverk 1. juli.

 6. Nyhet, Arbeidsrett, Medlemsskap og fordeler

  Kurs i lokale forhandlinger 22. mai

  MBLs juridiske avdeling inviterer til kurs i lokale forhandlinger. Kurset vil gi råd om forberedelser og gjennomføring av lokale forhandlinger.

 7. Nyhet, Arbeidsrett arbeidstid; arbeidsavtaler;

  Avtale om lengre arbeidsperioder og krav til hviletid

  Mulighetene for å avtale lengre arbeidsperioder og krav til hviletid er et tema advokatene i MBL opplever spørsmål rundt. Her er enkle fakta:

 8. Nyhet, Arbeidsrett overtidsmat;, matpenger;

  Reglene om arbeidsgivers dekning av overtidsmat er endret

  Overtidsmat i form av refusjon av utgifter eller som direkte naturalytelse til en verdi av inntil 200 kroner er skattefritt for arbeidstaker som arbeider sammenhengende i minst 10 timer.

 9. Nyhet, Arbeidsrett arbeidsavtale;, arbeidsmiljøloven;, tips;

  Viktigheten av en god arbeidsavtale og hvordan få det til

  "Gjennom 108 år har arbeidsavtalene - forfattet av MBLs medlemmer, vært en sentral kilde til så vel løsningen som årsaken til problemstillinger juridisk avdeling blir involvert i", skriver MBLs advokatfullmektig Ida Bentestuen i denne artikkelen som gir enkle instruksjoner det kan lønne seg å ta tak i:

 10. Nyhet, Arbeidsrett, Lønn og tariff helligdager; turnus; arbeidsdager; fridager; arbeidsmiljøloven;

  Arbeid i julen – rett til fri og rett til tillegg

  "Er det slik at de som ikke har tatt ut ferie plikter å være på jobb? Eller har de rett til fri ettersom julen består av helligdager? Skal de ansatte ha kompensasjon for å jobbe på en helligdag?"