Artikler

Vis filtrering

27 resultater

Type artikkel
Velg område
27 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Lønnstyveri og lønnsutbetaling via bank

    Lønnstyveri og enkelte brudd på OTP-loven blir straffbart, og en ny hovedregel om at arbeidsgiver skal utbetale lønn via bank er innført 1. januar 2022. Disse reglene skal bidra til å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Arbeidslivskriminalitet innebærer ulike former for profittmotivert kriminalitet i arbeidslivet som går på bekostning av ansattes arbeidsvilkår og rettigheter, og er en utfordring for seriøse bedrifter som må konkurrere med de som driver utenfor lovens rammer.

  2. Seksuell trakassering - lovendringer fra nyttår

    Stortinget har vedtatt å gi Diskrimineringsnemda myndighet til å håndheve forbudet mot seksuell trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven og til å ilegge oppreisning i saker om seksuell trakassering innenfor arbeidslivet og erstatning i enkle saksforhold. Likestillings- og diskrimineringsombudets veilednings- og hjelpetilbud er også styrket. Videre er det vedtatt bestemmelser i likestillings- og diskrimineringsloven som skal styrke arbeidsgiveres aktivitets- og redegjørelsesplikt. Gjennom lovendringen konkretiseres arbeidsgivers plikter.