Artikler

Vis filtrering

130 resultater

Type artikkel
Velg område
130 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Mandag starter mellomoppgjøret

  NHO og LO har kravoverlevering førstkommende mandag. Det er satt av tiden fra 11. mars til 14. mars til disse forhandlingene. Advokat Kanwal Suleman (bildet) er MBLs representant i NHOs forhandlingsdelegasjon.

 2. Årets mellomoppgjør

  I 2019 skal vi gjennomføre et mellomoppgjør, det vil si at det kun er lønnsjustering det skal forhandles om. I et mellomoppgjør forhandler NHO direkte med LO og YS samlet for alle tariffavtalene mellom disse. Forhandlingene vil finne sted 11. – 14. mars. Forhandlingene mellom MBL og NJ vil skje 24. og 25. april.

 3. TBU: Lønnsvekst som forventet

  – TBU-tallene viser at vi traff godt på anslagene for lønnsvekst for 2018. De ulike indikatorene for konkurranseevnen spriker noe, og lønnskostnadsnivået er fortsatt høyt, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum i en kommentar til den foreløpige rapporten fra Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU).

 4. Innsamling av lønnsstatistikk

  Da er tiden kommet for innsending av lønnsdata til MBL. Vi legger i disse dager ut veiledninger og annen nyttig informasjon på våre nettsider. Fra og med denne innsamlingen avvikler vi løsningen der bedriftene kan legge inn data via nettsidene våre.

 5. Rammeavtale frilans

  MBL og NJ ble blitt enige om en rammeavtale på frilansfeltet. Rammeavtalen erstatter bilag 4 i tariffavtalene mellom Norsk Journalistlag (NJ) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Formålet med Rammeavtalen er å sikre forutsigbare rammer og ordnede forhold for frilansoppdrag. Rammeavtalen er ikke omfattet av Hovedavtalen og tariffavtalesystemet. Partene er enige om at Rammeavtalen skal være en stabil og varig avtale mellom partene.

 6. Tariffavtaler 2016-2018

  MBL forhandler og reviderer de sentralt inngåtte tariffavtaler som benyttes i medlemsbedriftene.  Her finner du avtalene som gjelder fra 2016 - 2018. Det er disse avtalene som gjelder inntil avtalene fra  hovedoppgjøret 2018 er signert.

 7. Bruk frilanseren riktig

  Når er en person frilanser og når er en person arbeidstaker? Fallgruvene er mange for en arbeidsleder som skal vurdere om en person skal ansettes eller gis oppdrag som frilanser. MBL har mange henvendelser nettopp om bruk av frilansere. Her har MBLs juridiske avdeling satt opp en nyttig smørbrødlistefor deg med personalansvar