Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Artikler

Vis filtrering

283 resultater

Type artikkel
Velg område
283 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Mediepolitikk nullmoms; elektroniske tidsskrift; Frida Blomgren;, Jørgen Næsje;

  Ba om fremtidsrettet mva-fritak for elektroniske tidsskrifter

  I dag møtte MBL og Fagpressen statssekretær Jørgen Næsje i Finansdepartementet og statssekretær Frida Blomgren i Kulturdepartementet. Bakgrunnen var å finne løsning på den uløste momsproblematikken rundt elektroniske tidsskrift.

 2. Nyhet, Mediepolitikk Trine Skei Grande; innspillsmøte; mediepolitisk verktøykasse;

  Innspillsmøte om mediepolitisk "verktøykasse"

  Mandag møtte presseorganisasjonene kulturminister Trine Skei Grande til innspillsmøte om mediepolitisk "verktøykasse".

 3. Nyhet, Mediepolitikk

  Økningen i tilskuddet må bli permanent

  Det er svært positivt at produksjonstilskuddet trappes opp med 30 millioner, pris- og lønnsjusteres med 10 millioner og at innovasjonsstøtten økes med 10 millioner. Dette er et viktig løft for lokaldemokratiet og de mange lokalavisene. De riksspredte nisjeavisene og nr.-2 avisene er også en sentral del av mediemangfoldet. Derfor er det viktig at disse ikke svekkes gjennom den varslede omleggingen av mediestøtten. Økningen i tilskuddet må derfor være en permanent økning.

 4. Nyhet, Mediepolitikk

  Takket komiteen for anbud om avisdistribusjon

  MBL takket Transport- og kommunikasjonskomiteen under statsbudsjetthøringen for det tidligere vedtaket om anbud for avisdistribusjon i områder uten et alternativ til postomdeling.

 5. Nyhet, Mediepolitikk distribusjon; Postloven;, Jon Georg Dale;

  Avislevering på anbud: MBLs forslag foretrukket

  Postloven ble endret før sommeren, slik at omdeling av post går ned fra fem dager til 2,5 dager per uke fra 1. juli neste år. Dette gir store distribusjonsutfordringer for svært mange aviser, og MBL ba derfor om et kompenserende tiltak for å sikre at abonnenter over hele landet fortsatt kan få levert avis. I går sendte regjeringen ut anbud om avisdistribusjon i områdene hvor bransjen ikke selv har distribusjon. Forslaget fra en samlet bransje, MBL og LLA, er foretrukket løsning, som skal velges hvis den lar seg gjennomføre innenfor rammene. Det vil inngås én avtale om distribusjon av aviser per to leveringsområder for henholdsvis ukedagsdistribusjon og lørdagsdistribusjon.

 6. Nyhet, Mediepolitikk, Ytringsfrihet

  Foreslått regelverk om universell utforming kan virke mot sin hensikt

  EU-direktivet som ligger til grunn for regelverket om universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner gjelder i EU kun for offentlige virksomheter. I Norge er dette utvidet til også å omfatte privat sektor, og nå foreslår regjeringen ytterligere utvidelse uten at det er foretatt en vurdering av konsekvenser for mediene. Reglene griper inn i sentrale spørsmål knyttet til redaksjonell frihet og finansiering av mediene.

 7. Nyhet, Mediepolitikk skatteregler; digitaløkonomi; OECD; Tax Justice Network

  Ungdomsdebatten om skatten: Hvordan skatte en statsløs digital økonomi?

  Digitale selskaper som Facebook og Google dominerer stadig større deler av vår økonomi og hverdag. Data om oss brukere er deres viktigste ressurs, samtidig legger de lite eller ingenting igjen i selskapsskatt i landene der brukerne er. Torsdag 10. oktober blir dette debattert på Sentralen i Oslo.

 8. Nyhet, Mediepolitikk

  Nei til moms på redaksjonelt innhold

  Medieorganisasjonene avviser forslaget fra et statlig utvalg om å fjerne alle lavmomssatser og innføre én felles momssats på 25 prosent på alle varer og tjenester.

 9. Nyhet, Arrangementer, Mediepolitikk

  Medieledermøte i Oslo

  E-sport, globaliseringen av Vipps og kampen for skattlegging av globale aktører sto på dagsorden da 30 nordiske medieledere var samlet i Oslo denne uka.

 10. Nyhet, Mediepolitikk

  Ber om objektive kriterier i ny tilskuddsordning

  Oslo kommune vil gi tilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier i Oslo. Medieorganisasjonene advarer mot flere uheldige formuleringer i den foreslåtte forskriften for tilskuddsordningen.