Artikler

Vis filtrering

369 resultater

Type artikkel
Velg område
369 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Pandemien ga økt brukeroppslutning og store annonsetap

  Medietilsynets økonomirapport for 2020 viser at pandemien ga avisene både økt brukeroppslutning og samtidig påførte de betydelige annonsetap. - Under pandemien har publikum strømmet til avisene. Mediehusene har fått god og viktig journalistikk ut til brukerne, utviklet fortellerteknikkene, økt brukerinntektene og samtidig opplevd et dramatisk bortfall av annonseinntekter. Det er imponerende hvordan avisene har fått dette til i et utfordrende år utenom det vanlige. Samtidig ser vi at det vil være krevende fremover, sier MBLs adm.dir. Randi S. Øgrey.

 2. Mediepolitikken har fått økt betydning

  Stortingsperioden vi har bak oss har vært viktig for mediene, og mediepolitikken – den nasjonale og ikke minst den internasjonale i EU – er blitt viktigere. Det er blitt mer tydelig at mediestøtte og andre mediepolitiske virkemidler er demokratistøtte, ikke næringsstøtte. Pandemien har tydeliggjort medienes sentrale rolle som nyhetsformidler, debattarena og kritisk maktgransker. Det er kommet på plass en rekke viktige reguleringer og tiltak: medieansvarslov, mva-fritak og modernisert mediestøtte er blant de sentrale.

 3. Norge mot 2025: mediene og videre digitalisering av samfunnet

  I høringsuttalelse til NOU 2021: 4 Norge mot 2025 peker MBL på at medienes rolle er sentral i et demokratisk samfunn. Digitaliseringen har åpnet store muligheter for mediene, men også gitt store utfordringer knyttet til finansiering av journalistikken. Den digitale infrastrukturen er kritisk viktig for at norske medier skal nå ut til borgerne med sine tjenester, og oppfylle sitt samfunnsoppdrag. Derfor må medienes rolle og behov vektlegges i videre digitalisering av samfunnet.

 4. Stortingsflertallet bak viktige og nødvendige merknader om digital infrastruktur

  Den digitale infrastrukturen er kritisk for at norske medier skal nå ut til borgerne med sine tjenester, og oppfylle samfunnsoppdraget. Transport- og kommunikasjonskomiteens innstilling om Meld. St. 28 (2020–2021) Vår felles digitale grunnmur – Mobil-, bredbånds- og internettjenester ble lagt frem i forrige uke. Meldingen omhandler nye mål for elektronisk kommunikasjon, og er av stor betydning for medienes evne til å komme ut med sitt innhold og for mulighetene til å sikre mediemangfoldet fremover.