Artikler

Vis filtrering

375 resultater

Type artikkel
Velg område
375 resultater funnet med valgt filtrering.
  1. Stortingsflertallet bak viktige og nødvendige merknader om digital infrastruktur

    Den digitale infrastrukturen er kritisk for at norske medier skal nå ut til borgerne med sine tjenester, og oppfylle samfunnsoppdraget. Transport- og kommunikasjonskomiteens innstilling om Meld. St. 28 (2020–2021) Vår felles digitale grunnmur – Mobil-, bredbånds- og internettjenester ble lagt frem i forrige uke. Meldingen omhandler nye mål for elektronisk kommunikasjon, og er av stor betydning for medienes evne til å komme ut med sitt innhold og for mulighetene til å sikre mediemangfoldet fremover.

  2. Kulturministeren: -Dypt problematisk når plattformene opptrer som sensurinstans overfor norske redaktører

    Kulturminister Abid Q. Raja holdt 4. mai mediepolitisk redegjørelse i Stortinget. Her var han tydelig på at medieinnhold ikke bør kunne fjernes av globale portvoktere: - Det er dypt problematisk når plattformene opptrer som sensurinstans overfor norske redaktører, basert på interne retningslinjer med utgangspunkt i amerikanske kulturelle normer og regler, sier Raja.

  3. EUs digitalmarkedsdirektiv innfører ny utgiverrettighet

    Digitalmarkedsdirektivet har som formål å gjennomføre en ytterligere harmonisering av lovgivningen om opphavsrett og nærstående rettigheter i det indre marked, særlig når det gjelder digital og grensekryssende bruk av beskyttet innhold, og skal implementeres i norsk rett. Det innebærer også en ny enerett for utgivere av pressepublikasjoner. Utgiveres rett gjelder digital bruk, og vernetiden varer i to år.