Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Artikler

Vis filtrering

227 resultater

Type artikkel
Velg område
227 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Mediepolitikk

  EU-høring om fremtidens digitale Europa

  På vegne av MBL og europeiske søsterforeninger har News Media Europe (NME) sendt en omfattende høringsuttalelse til EU-kommisjonen om den såkalte Digital Services Act. Den skal bidra til like konkurransevilkår, mediemangfold og trygghet for mediebrukerne.

 2. Nyhet, Mediepolitikk Sálas;, Ávvir

  Endringer i støtten til samiske mediehus

  Det er store merkostnader knyttet til å publisere på samisk, både arbeidsmessig og teknologisk, og det er viktig å stimulere og motivere til økt produksjon av samiskspråklig innhold, sier MBL i en høringsuttalelse til Kulturdepartementet.

 3. Nyhet, Mediepolitikk Produksjonsstøtte;, kommunedelsmedier; bydelsaviser;

  Støtter forslag om nye kategorier i produksjonsstøtten

  I en fersk høringsuttalelse til Kulturdepartementet går MBL inn for at kategorien bydelsaviser blir gjeninnført og at det innføres en ny støttekategori for kommunedelsmedier.

 4. Nyhet, Mediepolitikk Koronakompensasjon; Medietilsynet;

  Koronakompensasjonen endret: Ta deg tid til å regne på begge varianter

  Regjeringen har vedtatt endring i forskriften, slik at det i beregningen nå enten kan tas utgangspunkt i et gjennomsnitt av driftsresultat for 2019 multiplisert med 3,5 måneder, eller driftsresultatet for perioden fra og med 15. mars til og med 30. juni 2019. Endringen er gjort etter at MBL pekte på at beregningsmetoden som først var bestemt fikk utilsiktede negative effekter for noen mediehus på grunn av sesongvariasjoner i økonomien.

 5. Nyhet, Mediepolitikk

  Nettets mørke sider: seks tiltak

  Digitale sosiale nettverk som Facebook har revolusjonert menneskers mulighet til å ytre seg og være i kontakt med andre over hele verden. De positive mulighetene er store: frie ytringer, vennskap, kunnskap og gjensidig forståelse. Samtidig er også de mørke sidene blitt mer og mer åpenbare, skriver Randi S. Øgrey og Bjørn Wisted i en kronikk i dagens Adresseavisen.

 6. Nyhet, Mediepolitikk, Journalistikk MBLs hovedstyre; styreleder; Tove Nedreberg; mva-fritak; mangfoldsledelse; bransjesamarbeid;, nye inntektskilder;

  Tove Nedreberg ønsker nye steg for å sikre journalistikken

  Hun ble den første kvinne som har ledet MBLs hovedstyre da hun tiltrådte i 2016, etter å ha vært nestleder siden 2013. I denne rollen har Tove Nedreberg bak seg syv krevende år for mediebransjen og har vært delaktig i omfattende endringsprosesser når hun leverer stafettpinnen videre denne uka. I dette intervjuet peker hun også på hva bransjen og politikere bør ta tak i fremover.

 7. Nyhet, Mediepolitikk

  Understreker behovet for fremtidsrettede virkemidler

  Medietilsynets økonomirapport for 2019 viser at brukerinntektene øker og at digitaliseringen fortsetter for fullt, men at mediehusene i fjor mistet annonseinntekter. Den kraftige digitaliseringen som bransjen gjennomfører var ikke nok til å hindre fall i samlet driftsresultat fra 2018. Det er Google og Facebook som er de viktigste konkurrentene på det digitale annonsemarkedet. De hadde i 2019 50 prosent høyere annonseinntekter enn hele avisbransjen hadde samlet for papir- og digitalutgaver.

 8. Nyhet, Mediepolitikk

  Viktig gjennomslag for avisdistribusjon

  7. juli reduseres Postens omdelingsfrekvens til 2,5 dager per uke, noe som innebærer omfattende endringer for avisomdelingen. – Vi er glad for at departementet klarte å løse den store utfordringen vi oppdaget, slik at de aller fleste abonnentene fortsatt vil få avis hver dag slik Stortinget la til grunn. Nå er det sentralt at det blir en smidig overgang til den nye situasjonen, sier MBLs fagsjef for næringspolitikk Bjørn Wisted.

 9. Nyhet, Mediepolitikk, Journalistikk

  Dybdejournalistikken har nullmoms fra i dag

  -Dette er et etterlengtet og viktig gjennomslag som vi i bransjen har jobbet sammen for, sier adm. dir. Randi S. Øgrey. Momsfritaket utvides slik at det også vil omfatte digital dybdejournalistikk, definert som "dyptgående journalistisk produksjon og publisering" av nyheter og aktualitetsstoff fra et "avgrenset samfunnsområde" fra 1. juli.

 10. Nyhet, Mediepolitikk

  Demokratiet trenger mediemangfold

  "Kulturdepartementet la nylig frem Lov om økonomisk støtte til mediene (mediestøtteloven), som er oppfølging av mediestøttemeldingen som kom i fjor. Lovforslaget inneholder en rekke gode forslag som vil skape større forutsigbarhet, men nå trenger vi ambisiøse tiltak som kan sikre mediemangfoldet fremover", skriver i adm. dir. Randi S. Øgrey i et innlegg i Medier24.