Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Artikler

Vis filtrering

231 resultater

Type artikkel
Velg område
231 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Mediepolitikk

  Understreker behovet for fremtidsrettede virkemidler

  Medietilsynets økonomirapport for 2019 viser at brukerinntektene øker og at digitaliseringen fortsetter for fullt, men at mediehusene i fjor mistet annonseinntekter. Den kraftige digitaliseringen som bransjen gjennomfører var ikke nok til å hindre fall i samlet driftsresultat fra 2018. Det er Google og Facebook som er de viktigste konkurrentene på det digitale annonsemarkedet. De hadde i 2019 50 prosent høyere annonseinntekter enn hele avisbransjen hadde samlet for papir- og digitalutgaver.

 2. Nyhet, Mediepolitikk

  Viktig gjennomslag for avisdistribusjon

  7. juli reduseres Postens omdelingsfrekvens til 2,5 dager per uke, noe som innebærer omfattende endringer for avisomdelingen. – Vi er glad for at departementet klarte å løse den store utfordringen vi oppdaget, slik at de aller fleste abonnentene fortsatt vil få avis hver dag slik Stortinget la til grunn. Nå er det sentralt at det blir en smidig overgang til den nye situasjonen, sier MBLs fagsjef for næringspolitikk Bjørn Wisted.

 3. Nyhet, Mediepolitikk, Journalistikk

  Dybdejournalistikken har nullmoms fra i dag

  -Dette er et etterlengtet og viktig gjennomslag som vi i bransjen har jobbet sammen for, sier adm. dir. Randi S. Øgrey. Momsfritaket utvides slik at det også vil omfatte digital dybdejournalistikk, definert som "dyptgående journalistisk produksjon og publisering" av nyheter og aktualitetsstoff fra et "avgrenset samfunnsområde" fra 1. juli.

 4. Nyhet, Mediepolitikk

  Demokratiet trenger mediemangfold

  "Kulturdepartementet la nylig frem Lov om økonomisk støtte til mediene (mediestøtteloven), som er oppfølging av mediestøttemeldingen som kom i fjor. Lovforslaget inneholder en rekke gode forslag som vil skape større forutsigbarhet, men nå trenger vi ambisiøse tiltak som kan sikre mediemangfoldet fremover", skriver i adm. dir. Randi S. Øgrey i et innlegg i Medier24.

 5. Nyhet, Mediepolitikk

  Presseorganisasjonene foreslår justeringer i kompensasjonsordningen

  -Krisen har tydeliggjort nøkkelrollen redaktørstyrte, journalistiske medier har, også for tilliten samfunnet er avhengig av. Vi er glad for at myndighetene anerkjenner dette og tilrettelegger en kompensasjonsordning til mediene. Men ordningen treffer bare ca 1/3 av mediehusene og kompenserer bare for 1/5 av tapene. Derfor foreslår presseorganisasjonene flere justeringer som vil bidra til å gjøre ordningen mer treffsikker og bidra til mediemangfold landet rundt, sier adm. dir. Randi S. Øgrey i MBL.

 6. Nyhet, Mediepolitikk

  Innspill til statsbudsjett 2021 fra en samlet mediebransje

  "Det er behov for nye, brede, indirekte og mest mulig konkurransenøytrale tiltak slik at journalistikken kan opprettholdes samtidig som arbeidet med å etablere en bærekraftig digital forretningsmodell fortsetter", skriver presseorganisasjonene i brev til Kulturdepartementet.

 7. Nyhet, Mediepolitikk

  Medietiltak blir omsetningsbasert

  Revidert nasjonalbudsjett ble nylig vedtatt i Stortinget med 300 millioner i økt kompensasjon til mediene. Regjeringspartiene sikret flertall sammen med FrP for en omsetningsbasert kompensasjonsordning. –Det er positivt med krisetiltak til mediene, men en samlet bransje anbefalte en annonsekompensasjonsordning, sier adm. dir. Randi S. Øgrey i MBL.

 8. Nyhet, Mediepolitikk momsfritak; nullmoms;

  Momsfritak for dybdejournalistikk sanksjonert i Stortinget i dag

  -Dette har vi jobbet for lenge og nå er momsfritak for dybdejournalistikk endelig et faktum, sier MBLs adm. dir Randi S. Øgrey. Gjennomslaget kan du lese i lovvedtaket under:

 9. Nyhet, Mediepolitikk

  300 mill. til medietiltak

  Regjeringens forslag om 300 mill. kr til en omsetningsbasert kompensasjon for medier opprettholdes i innstillingen til revidert nasjonalbudsjett fra finanskomiteen. -Når det brukes 300 mill. kr på å hjelpe mediehusene skulle vi ønsket oss en innretning som vi vet virker. Målet er journalister på jobb og at mediene kan levere på sitt samfunnsoppdrag, sier adm. dir. Randi S. Øgrey.

 10. Nyhet, Mediepolitikk medieansvarsloven;

  Den nye Medieansvarsloven gjelder fra 1.juli

  Kulturdepartementet melder i dag at Stortingets vedtak 12. mai 2020 til lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (medieansvarsloven) er sanksjonert av Kongen i statsråd 29. mai 2020.