Artikler

Vis filtrering

72 resultater

Type artikkel
Velg område
72 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Mediehusenes lesertall: VG størst totalt - Aftenposten størst på papir

  Norske redaktørstyrte nyhetsmedier står fortsatt sterkt. 83 prosent av den norske befolkningen over 12 år leser minst én avis digitalt eller på papir daglig. Sammenlignet med forrige kvartal går digitaldekningen for norske nettsteder tilbake med 3 prosent. Papirlesingen går tilbake med 11,8 prosent sammenlignet samme periode i fjor. VG er Norges største mediehus, med en samlet dekning for papir og nett på i underkant av 2,2 millioner personer. -Det er fortsatt en stor andel av Norges befolkning som hver dag blir informert av og holder seg orientert gjennom norske medier. Dette viser at mediene spiller en viktig rolle i nordmenns hverdag, sier adm.dir. i MBL Randi S. Øgrey.

 2. MBLs mangfoldsundersøkelse 2021: Nærmere målet om kjønnsbalanse - flerkulturelt mangfold settes på agendaen

  Den totale andelen av kvinner i mediebransjen har gått svakt frem det siste året. Det er nå totalt 43 prosent kvinner i bransjen. Dette er en fremgang på 1 prosentpoeng sammenlignet med året før. Det er de redaksjonelle virksomhetene og konsernene som har best kjønnsbalanse med henholdsvis 47 prosent og 52 prosent kvinner. Over halvparten av mediebedriftene er lite tilfreds med det flerkulturelle mangfoldet de har i dag, men 60 prosent har nå satt fokus på dette og sier de jobber aktivt med å øke denne mangfoldsandelen.

 3. MBL med fersk mangfoldsundersøkelse

  Tirsdag 22. juni presenterer MBL den ferske mangfoldsundersøkelsen. Undersøkelsen omfatter i denne omgang kjønn og flerkulturelt mangfold/kompetanse, og legges frem av MBLs Randi S. Øgrey og Trine Ohrberg. For å diskutere resultatene fra undersøkelsen har vi fått med oss Siv Juvik Tveitnes konserndirektør nyheter Scibsted, Olav P. Hypher organisasjonsdirektør i NRK, Anders Opdahl konserndirektør Amedia og Per Axel Kock konserndirektør Polaris Media.

 4. Avislesing øker under pandemien, til tross for tilbakegang for papiravisene

  Den totale avisdekningen øker og er på sitt høyeste nivå siden 2016. Lesertallene bekrefter dermed trenden gjennom 2020, hvor pandemien har akselerert det digitale skiftet. Papirlesingen faller mer enn tidligere, samtidig fortsetter den digitale veksten og veier opp for tilbakegangen på papir. -Tallene bekrefter utviklingen vi så allerede før koronapandemien traff Norge, og utviklingen har forsterket seg det siste året. Bruken av norske aviser er rekordhøy, og mobilen er folks viktigste plattform for å følge med i nyhetsbildet, sier adm. dir. i MBL Randi S. Øgrey.