Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Artikler

Vis filtrering

45 resultater

Type artikkel
Velg område
45 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Statistikk og analyse

  Koronapandemien akselererer det digitale skiftet - over 1 million heldigitale abonnement

  -Koronapandemien akselererer det digitale skiftet. Den digitale opplagsveksten fortsetter, og første halvår 2020 passerer vi en milepæl med over én million rene digitalabonnement. Samtidig ser vi at papirkonsumet faller kraftigere enn tidligere, sier Randi S. Øgrey adm. dir i MBL. Våren 2020 ble det satt besøksrekorder for mediehusenes digitale tjenester. Det rapporteres en vekst i bruk av nettaviser, apper og eAviser fra mars da Norge stengte ned - trenden fortsatte videre utover våren.

 2. Nyhet, Statistikk og analyse

  Magasinenes lesertall: Tett på trendene også under pandemien

  Under koronapandemien har magasinene hatt færre lesere, men tross den samlede nedgangen øker over en tredjedel av de målte titlene det siste året. -Bladene som øker gjenspeiler trendene vi ser i samfunnet ellers, spesielt under pandemien hvor det har vært økt fokus på blant annet personlig økonomi, mat, hjem og interiør og fritid og helse, sier Randi Øgrey adm dir i MBL.

 3. Nyhet, Statistikk og analyse medietall.no; forsidelister;

  Forsidelistene er nå tilgjengelig på medietall.no

  Medietall.no er MBLs portal for dokumentasjon til medlemmer, øvrig mediebransje og andre interessenter. Her finnes blant annet offisielle dekningstall samt tekniske trafikktall for digitale flater for alle deltakende medier. Fra uke 35 er det også publisert separate Forsidelister.

 4. Nyhet, Statistikk og analyse

  Mediemålingene: Forlenger avtalen med Kantar og starter nytt samarbeid med Linkpulse

  MBL fortsetter samarbeidet med Kantar om lesertallsmålinger, og tegner ny avtale på vegne av sine medlemmer fra januar 2021. Avtalen omfatter måling av papirutgaver for aviser og magasiner, samt digital bruk av norske medier. Fra årsskiftet erstattes den nåværende Comscore-avtalen med en separat avtale for digitale trafikkmålinger levert av Linkpulse.

 5. Nyhet, Statistikk og analyse IRM; Madeleine Thor; annonsesvikt; kvartalsraport;

  Annonsesvikten verre enn under finanskrisen

  Medieinvesteringene faller med 18 % i andre kvartal 2020 og nær 1 milliard kroner mindre enn i samme kvartal i fjor. - Dette er et enestående tap i IRMs målinger av medieinvesteringer i Norge, sier IRM-sjef Madeleine Thor i en kommentar til den ferske kvartalsrapporten fra IRM.

 6. Nyhet, Reklame og annonsering, Statistikk og analyse

  IRMs prognosetall for 2020 og 2021

  Prognosetallene for annonsemarkedet fra IRM for 2020 og 2021 er nettopp klare.

 7. Nyhet, Reklame og annonsering, Statistikk og analyse

  Britisk undersøkelse: Kun halvparten av det annonsørene bruker havner hos publisistene

  I en omfattende undersøkelse fra Storbritannia fremkommer at kun halvparten av det annonsørene bruker havner hos publisistene.

 8. Nyhet, Statistikk og analyse

  Ny undersøkelse: Situasjonen for mediene er dramatisk

  En ny NHO-undersøkelse viser at 95 prosent av mediebedriftene oppgir at de mister inntekter som en følge av kanselleringer av ordre den siste uken. -For mange handler det om store tap, og dette er svært dramatisk. Inntektsbortfallet skjer i en tid der behovet for informasjon i befolkningen er som størst og redaktørstyrte medier trengs som mest. Nå haster det med en kraftig tiltakspakke for mediene, sier MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey.

 9. Nyhet, Lønn og tariff, Statistikk og analyse lønnsstatistikk; datainnsamling; lønnsoppgjør

  Lønnsstatistikken er klar

  MBL lønnsstatistikk for 2019 er klar. -Våre ferske tall viser at lønnsveksten i fjor ble på linje med det vi la til grunn i de sentrale forhandlingene. Det ser ut til at de lokale forhandlingene er i tråd med de kriteriene som skal legges til grunn for lokale forhandlinger. Som en følge av strukturelle endringer i bransjen er det noe variasjon mellom de ulike arbeidstagergruppene, men når vi ser på lønnsveksten for personer som er med i grunnlaget både i 2018 og 2019 ser vi at det en god lønnsutvikling i bransjen, sier Geir Engen, fagsjef for analyse og utvikling i MBL.

 10. Nyhet, Statistikk og analyse

  Medietall: Digital opplagsvekst

  - 3 av 4 aviser kan vise til opplagsvekst. Det er det digitale som driver veksten, og det digitale veier opp for nedgangen på papir. Det er gledelig at totalopplaget vokser, det viser at folk er villig til å betale for norsk redaksjonelt innhold. Det rene digitalopplaget nærmer seg nå en million, og utgjør 42 prosent av totalopplaget. Dette er unikt i verdenssammenheng, sier Randi S. Øgrey.