Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Artikler

Vis filtrering

40 resultater

Type artikkel
Velg område
40 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Statistikk og analyse

  Ny avisrapport fra Sigurd Høst peker både bakover og fremover

  Mens tallet på papiraviser har vært stabilt, har tendensen til å redusere frekvensen fortsatt i 2018. Innføringen av betalte nettnyheter og kombinerte abonnementsmodeller har fortsatt, og nå er det ikke mange aviser som gjenstår. Utviklingen av rene nettaviser med brukerbetaling er fremdeles kommet kort.

 2. Nyhet, Mediepolitikk, Statistikk og analyse

  Norden bør skattlegge digitale aktører etter modell fra Storbritannia

  Manglende skattlegging av globale digitale aktørers store og sterkt økende inntekter i de nordiske markedene er redegjort for i to PwC rapporter. Den nyeste fra november i år viser at det utredes mye i ulike overnasjonale fora, uten konkrete resultater. Rapporten konkluderer med at det mest hensiktsmessige er overnasjonale løsninger på høyest mulig nivå, men at dersom det drøyer med å få slike på plass bør de nordiske landene vurdere å gå samme vei som Storbritannia og innføre en DST (Digital Sales Tax).

 3. Nyhet, Mediekompasset, Statistikk og analyse aviser; arbeidshefter; nettaviser; skoler; mediekompetanse; Medier, nasjonal avisuke; uke 44; journalistikk; demokratiforståelse; ytringsfrihet; pressefrihet

  905 lærere har talt: 95,7 % av dem er fornøyd med nasjonal avisuke

  I høst deltok 78 550 elever på 1425 skoler i nasjonal avisuke i regi av Mediekompasset og 121 mediehus. I en fersk undersøkelse fra MBL (Mediekompasset) sier 95,7 prosent lærere at de er godt fornøyd med undervisningsopplegget om journalistikk og de redaktørstyrte medienes rolle i samfunnet.

 4. Nyhet, Aviser og magasiner, Multimedia, Statistikk og analyse betalingsrapport, nyheter, abonnenter, abonnement, rapport

  Norske aviser og nettaviser er viktigste nyhetskilde

  Riksdekkende aviser og lokalaviser er den viktigste nyhetskilden til nordmenn over 18 år, det viser MBLs rapport om betaling for nyheter for 2018. Riksavisene holder posisjonen som den viktigste nyhetskilden, mens det er en økning på fem prosentpoeng i de som oppgir lokalavisen som viktigste kilde. Færre enn i fjor har sosiale medier som viktigste nyhetskilde. Tilliten til norske medier er høy, og 9 av 10 er enige i at nyheter er viktig for et velfungerende samfunn.

 5. Nyhet, Aviser og magasiner, Statistikk og analyse

  Håndboken for opplagsregler 2018

  Håndboken for opplagsregler 2018 er oppdatert med tilleggsinformasjon om nødvendige vedlegg til oppgaven. Det er også gjort mindre justeringer i selve opplagsoppgaven.

 6. Nyhet, Aviser og magasiner, Multimedia, Statistikk og analyse medietall, opplagstall, lesertall, avis, mediehus, mobil, pc, mac

  Ny målemetode og nytt regelverk

  I dag presenteres nye lesertall og opplagstall for landets mediehus. Opplagstallene er basert på nytt regelverk. De digitale lesertallene har ny rapporteringsmetode, mens lesertall for papiraviser måles på samme måte som tidligere. Dette gjør at papirlesertallene er sammenlignbare med tidligere tall, mens opplagstallene og de digitale lesertallene ikke kan sammenlignes med tidligere tall.

 7. Nyhet, Aviser og magasiner, Statistikk og analyse lesertall, medietall, magasin

  Leservekst for 61 prosent av magasinene

  25 prosent av den norske befolkningen over 12 år leser daglig minst ett magasin. Magasinlesingen er stabil med en svak vekst på 0,5 prosent. Totalt har 61 prosent av magasinene vekst i antall lesere. Enkelte magasiner har fått færre årlige utgivelser, og det er i siste periode målt færre titler enn året før. – Det er svært gledelig at over halvparten av de målte titlene opprettholder eller øker sine lesertall. At et magasin i snitt blir lest eller sett i 3,3 ganger viser at magasinene har lang levetid, sier Randi S. Øgrey adm. dir. i MBL.

 8. Nyhet, Reklame og annonsering, Statistikk og analyse gdpr, brukavdata, data

  Nye retningslinjer for bruk av data

  I forbindelse med innføring av GDPR finner MBLs medlemmer det formålstjenlig å jobbe sammen. Målet er å skape felles forståelse og felles retningslinjer som klargjør ansvarsforholdene og gir økt grad av transparens.

 9. Nyhet, Aviser og magasiner, Mediepolitikk, Reklame og annonsering, Statistikk og analyse medietilsynet, medieøkonomi

  Økt digital brukerbetaling i krevende medieøkonomi

  Medietilsynet har i dag utgitt rapporten "Økonomien i norske avishus 2013-2017" som viser at avisbransjen i fjor hadde det beste driftsresultatet siden 2011, på nesten 900 millioner kroner. -Til tross for at det leveres god journalistikk på alle plattformer, er fallet i annonseinntektene den store utfordringen, sier adm. dir. Randi S. Øgrey i MBL.

 10. Nyhet, Aviser og magasiner, Statistikk og analyse medietall, lesertall, opplagstall, mediehus, aviser

  Første opplagsfremgang på 19 år – økning i lesing på mobil

  105 norske mediehus hadde opplagsfremgang i 2017. Daglig når mediehusene 81 prosent av befolkningen over 12 år, og for første gang leser flere innhold på mobil enn på papirutgaver.– 2017 ble et historisk år. Opplaget for mediehusenes aviser har vært fallende siden 1997, men nå etter 19 år med nedgang har 46 prosent av titlene vekst i opplaget. Den positive utviklingen skyldes først og fremst at økning i digitalt opplag er større en nedgang i opplag på papirutgaver, sier Randi S. Øgrey adm. dir i MBL.