Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Digitalkategorier

Årets lokale nyhetsnettsted

Her bedømmes nyhetsflyt, visuelt uttrykk og brukervennlighet. Hvordan nettstedet virker på mobil og tablet blir også vurdert her. I begrunnelsen må man vise trafikkutvikling og leserutvikling, samt beskrive hvordan man løser samfunnsoppdraget digitalt. Begrunnelsen må også inneholde hvilke tre saker som er mest delt og hvilke tre saker redaksjonen selv er mest fornøyd med. Journalistikk og design teller 50/50.

 

Årets nasjonale nyhetsnettsted

Her bedømmes nyhetsflyt, visuelt uttrykk og brukervennlighet. Hvordan nettstedet virker på mobil og tablet blir også vurdert her. I begrunnelsen må man vise trafikkutvikling og leserutvikling, samt beskrive hvordan man løser samfunnsoppdraget digitalt. Begrunnelsen må også inneholde hvilke tre saker som er mest delt og hvilke tre saker redaksjonen selv er mest fornøyd med. Journalistikk og design teller 50/50.

Årets nisjenettsted

Her vurderes nettsteder som er segmenterte og som konsentrer seg om spesielle emner eller områder. Her bedømmes innhold, visuelt uttrykk og brukervennlighet. Hvordan nettstedet virker på mobil og tablet blir også vurdert her. I begrunnelsen må man vise trafikkutvikling og leserutvikling. Send inn maksimalt seks bidrag.

Årets redaksjonelle event

Her vurderes nye redaksjonelle konsepter, arrangementer, eventer leserturer, kampanjer med mer. Det må vises til aktivitetsnivå, samspill med lesere og leveres en god begrunnelse av prosjektet

Årets digitale historie

Denne klassen er ikke genrebetinget, her åpnes det for gode reportasjer av alle slag. Historiene skal være fortalt digitalt enten med levende bilder, lyd eller bilder og tekst, eller en blanding av disse. Her bedømmes innhold, visuelt uttrykk og kreativitet. Send inn maksimalt seks bidrag. Journalistikk og design teller 50/50.

Årets programserie WEB

Her juryeres programmer som er laget for web-TV og lokal-TV, programmene skal være fortalt hovedsakelig med levende bilder. Juryen legger vekt på innovative elementer, som f.eks. samspill mellom ulike distribusjonskanaler og bruk av mediet på nye måter. Journalistikk og design teller 50/50.