Mediekompasset

Dagsaktuell undervisning forankret i skolens kompetansemål

Innhold

Presseetisk test

Kildekritikk og presseetikk er tema for en  digital læringsressurs fra Mediekompasset; Ungdommens PFU. Undervisningsopplegget er laget for å fungere på SmartBoard, men vil fungere også med vanlig PC og prosjektor. Her møter elevene både generalsekretæren i presseforbundet, tre redaktører og ikke minst tre reflekterte ungdommer. Praktiske eksempler fra sosiale medier og redaktørstyrte medier er utgangspunktet for spørsmålene til elevene.

Eksempelene er hentet fra både redigerte og uredigerte medier. Opplegget er testet ut på 9. og 10. trinn og overfor små og store elevegrupper i den videregående  skolen. Lærerikt, intuitivt og morsomt.

Det er opp til hver enkelt lærer hvor lang tid man ønsker å bruke på gjennomgangen av Ungdommens PFU. Du kan komme langt på en skoletime, men om dere vil gå i dybden og gi klassen tid til å diskutere trenger dere to, helst tre skoletimer. 

Da SmartBoard-opplegget ble testet i klasseromsundervisningen fulgte elevene ekstra godt med hver gang det ble avspilt en videosnutt med unge mennesker som reflekterer rundt de samme spørsmålene som de selv besvarte.

Enkelt tilgjengelig lærerveiledning

Vær obs på at du har komplett lærerveiledning ved å trykke på knappen for Informasjon.

Ungdommens PFU er utarbeidet av Trine Østlyngen, på oppdrag fra «Hvor har du det fra?» -Kampanjen for journalistikken. Ingrid Jortveit i Norsk Presseforbund har vært en sentral bidragsyter til opplæringsopplegget i presseetikk. Østlyngen har også være prosjektleder for utarbeidelse av denne digitale tavleressursen. 

Godt eksempel

Undervisningsopplegget har høstet begeistring og vært svært vellykket der personer fra pressen har vært til stede. Her kan du se hvordan elever og redaktører i Skien taklet testen som etikkens vaktbikkjer. Innslaget gir også en grei forklaring på hvordan undervisningsopplegget fungerer.