Veiledning lønnsstatistikk

MBL samler hvert år inn detaljerte opplysninger om lønn fra medlemsbedriftene. Alle data som samles inn, skal være ved utgangen av året, dvs. per 31.12. Opplysningene bearbeides og kvalitetssikres av oss, før vi produserer rapporter som publiseres i forkant av de årlige lønnsoppgjørene. I tillegg til lønnsvekst brukes rapportene til å beregne overheng og glidning, som brukes som en del av rammeberegningene under lønnsoppgjørene.

I tillegg kan vi lage egne rapportert til bruk i lokale forhandlinger – ta kontakt med ge@mediebedriftene.no om dere ønsker slike rapporter.

MBL samarbeider med de ulike arbeidstagerorganisasjonene. De mottar tallgrunnlaget fra oss, slik at vi har omforente tall som danner grunnlaget for lønnsforhandlingene. Frist for innsending er 21. februar 2020. 

Tallene rapporteres til MBL via Excel. For hvert av områdene har vi utarbeidet følgende dokumentasjon: 

  • Excel – regneark som viser feltrekkefølge og gir en beskrivelse av hvert felt 
  • Veiledning – detaljert oversikt over de ulike feltene 
  • Funksjonsbeskrivelse – detaljert beskrivelse av de ulike stillingskodene vi benytter 
  • Nivåbeskrivelse – forholdet mellom de ulike stillingskodene