Bli kjent i avisen

Bli kjent i avisen på papir og digitalt.

Fakta

AVISER I NORGE

Vi deler avisene inn i tre grupper: Lokalaviser, regionaviser og riksaviser

For 100 år siden var det i papiravisene du fant journalistikken. I dag publiseres det på mange flere plattformer: papir, radio, TV, nett og mobil. Og utviklingen går fort med stadig nye nettutgaver, mobilutgaver og nettbrettutgaver. Utfordringen for mediehusene er å utvikle plattformer der brukerne er villige til å betale for innholdet. Kvalitet koster penger, og de pengene må på en eller annen måte tjenes inn. De forskjellige plattformene har ulike muligheter for innhold, og de skiller seg fra hverandre i hurtighet. Papiravisen bringer opplysninger og bakgrunnsstoff om det som skjedde i går, mens nettavisen kan ha de første opplysningene om en sak allerede noen minutter etter at noe har skjedd.

PAPIRAVISEN

I papiravisen finner du forskjellige stoffområder. Disse har som regel sin faste plass i avisen. Alle avisene har ikke med alle stoffområdene, f. eks. finner du sjelden utenriksnyheter i en lokalavis.

NETTAVISEN

De nyeste og viktigste nyhetene finner du på forsiden, men stoffet blir også sortert etter nøkkelord. Du finner dem oftest øverst på siden.

OPPGAVER

1. Sammenlign forsiden på dagens papiravis med åpningssiden på nettutvgaven. Hva er likt og hva er ulikt? Diskuter med en annen om årsaken til eventuelle forskjeller.

2. Hvilke nøkkelord er det lokalavisen din benytter for å sortere stoffområdene på nett?

3. Del inn i grupper og finn eksempler på aviser som hører inn under de tre avisgruppene. Skriv opp på tavla. Hvem finner flest?