Aktuelt:

  1. Svak tilbakegang for norske nettsteder

    Den totale digitale dekningen for norske nettsteder går tilbake med 2,6 % i første kvartal 2024 sammenlignet med tilsvarende periode i 2023.

  2. 4 grunner til å annonsere hos norske nettaviser

    Norske redaktørstyrte nettaviser når hver dag ut til 73 prosent av befolkningen over 12 år (Kantar Media). Likevel er konkurransen om annonsekronene stor, og globale plattformer tar stadig større andeler av markedet. Her gir MBL norske annonsører fire grunner til å se til norske nettaviser når budsjettene skal fordeles.

  3. Annonsemarkedet bremset opp i løpet av 2023

    I 2023 omsatte annonsemarkedet for på 25,3 milliarder kroner og veksten utgjorde 1,0 prosent*, dette viser IRMs rapport for utviklingen av det norske annonsemarkedet i 2023. Justert for inflasjon var imidlertid veksten negativ, tilsvarende -4,3 prosent i faste priser.

Mediekalenderen

Shutterstock.

Nye retningslinjer for bruk av data

I forbindelse med innføring av GDPR jobber MBLs medlemmer sammen om felles retningslinjer. Målet er å skape felles forståelse og retningslinjer som klargjør ansvarsforholdene og gir økt grad av transparens.