Aktuelt:

  1. Ytringsfrihetskommisjonen viser behovet for en styrket mediepolitikk

    -Ytringsfrihetskommisjonen har levert et solid arbeid og vi stiller oss bak kommisjonens hovedkonklusjon om at ytringsfrihetens står sterkt i Norge. Utredningen er i noen grad er preget av et øyeblikksbilde. Dette gjelder særskilt medieøkonomien, men også den teknologiske og geopolitiske utviklingen. Samlet sett øker dette vår demokratiske sårbarhet og dermed behovet for å sikre den demokratiske beredskapen og ytringsfrihetens stilling. Dette må regjeringen legge til grunn i oppfølgingen, sier Randi S. Øgrey, adm. dir. i Mediebedriftenes Landsforening.

Årets Mediepriser 2022

Påmeldingsfristen er 15. februar 2023.

Mediekalenderen

  1. Ytringsfrihet i arbeidslivet?

    Ytringsfrihetskommisjonen har lagt frem sin rapport og konkluderer med at ytringsfriheten i arbeidslivet ofte svikter. Har kommisjonen rett – og hvor ille står det til? Tar myndighetene og partene i arbeidslivet ansvar for å sikre arbeidstakeres ytringsfrihet? Og hvordan står det til med ytringsfriheten i mediebransjen?

  2. Frokostmøte om ny kompetanseveileder 14. februar

    Norsk Journalistlag og MBL har i samarbeid med Institutt for journalistikk utarbeidet en fersk kompetanseveileder som presenteres i Pressens hus 14. februar kl. 0830. Møtet strømmes

Shutterstock.

Nye retningslinjer for bruk av data

I forbindelse med innføring av GDPR jobber MBLs medlemmer sammen om felles retningslinjer. Målet er å skape felles forståelse og retningslinjer som klargjør ansvarsforholdene og gir økt grad av transparens.