Aktuelt:

  1. Ny president i WAN-IFRA

    Ladina Hemigartner er nyvalgt president i WAN-IFRA etter spanske Fernando de Yarza Lopez-Madrazo. Heimgartner ble valgt i dag på verdenskongressen i København og hun er til daglig CEO i Ringier Media Schwitzerland.

Mediekalenderen

Shutterstock.

Nye retningslinjer for bruk av data

I forbindelse med innføring av GDPR jobber MBLs medlemmer sammen om felles retningslinjer. Målet er å skape felles forståelse og retningslinjer som klargjør ansvarsforholdene og gir økt grad av transparens.