All informasjon om konkurransen finner du her.

Årets mediepriser - påmeldingsfrist 20.02.24

Aktuelt:

 1. Følg livesending om EU, AI og mediene

  Hva betyr EUs nye regler for oss? Onsdag 28. februar kl. 08.30 inviterer MBL til frokostmøte i Pressens hus med Schibsteds Petra Wikström for å belyse hva dette betyr for norske medier.

 2. Viktige datoer for hovedoppgjøret 2024

  I år blir det forbundsvist oppgjør og MBL som en landsforening i NHO vil ha forbundsvise forhandlinger med våre parter på arbeidstakersiden. MBLs fem tarifforhandlinger foregår i april og mai. Frontfagsforhandlingene starter opp 18. mars og setter da en ramme, slik at lønnsveksten skal holdes innenfor rammer som konkurranseutsatt industri kan tåle. Frontfagsforhandlingene består av Norsk Industri og NHO på den ene siden og Fellesforbundet og LO på den andre siden.

 3. Sammen i kampen mot falske nyheter og desinformasjon

  MBL blir med i Media Citys prosjekt Reynir. Prosjektet skal videreutvikle og implementere teknologi som lar redaksjoner sikre opphavet til bilder og videoer i nyhetssaker. – Vi mener Reynir er et viktig innovasjonsprosjekt som kan styrke motstandskraften og bli et viktig verktøy for redaktørstyrte medier, sier MBLs adm.dir. Randi S. Øgrey.

 4. Sett Julian Assange fri!

  Siste og avgjørende høring i saken om utlevering av varsleren og publisisten Julian Assange til USA finner sted i britisk høyesterett i London 20.-21. februar. I USA er Assange siktet etter spionasjeloven (Espionage Act) og risikerer 175 års fengsel. En utlevering og fengselsstraff kan få svært alvorlige konsekvenser for pressefriheten verden over, i en tid der ytringsfriheten allerede er under sterkt press.

Mediekalenderen

 1. EU, AI og mediene: Hva betyr EUs nye regler for oss?

  Det er politisk enighet i EU om AI Act, EUs rammeverk for utvikling og bruk av kunstig intelligens. En rekke andre regelverk som berører AI og medier er også vedtatt nylig de siste årene: European Media Freedom Act er nylig i mål politisk, Digital Markets Act og Digital Services Act er i ferd med å tre i kraft i EU, og for tiden er det høring av den norske gjennomføringen av Digitalmarkedsdirektivet. Onsdag 28. februar kl.08.30 inviterer MBL til frokostmøte i Pressens hus med Schibsteds Petra Wikström for å belyse hva dette betyr for norske medier. (Frokost fra kl. 08. Møtet strømmes).

Shutterstock.

Nye retningslinjer for bruk av data

I forbindelse med innføring av GDPR jobber MBLs medlemmer sammen om felles retningslinjer. Målet er å skape felles forståelse og retningslinjer som klargjør ansvarsforholdene og gir økt grad av transparens.