Illustrasjon korona

Koronaviruset: Råd til MBLs medlemmer

Aktuelt:

Mediekalenderen

  1. 2. desember 2021

  2. 16. desember 2021

  3. 6. januar 2022

    NHOs årskonferanse

    Tema: Morgendagens arbeidsliv

Shutterstock

Nye retningslinjer for bruk av data

I forbindelse med innføring av GDPR jobber MBLs medlemmer sammen om felles retningslinjer. Målet er å skape felles forståelse og retningslinjer som klargjør ansvarsforholdene og gir økt grad av transparens.