Aktuelt:

  1. Norske nettaviser har bredt innholdsmangfold

    En ny rapport fra Medietilsynet viser at norske nettaviser har et bredt innholdsmangfold. - Rapporten dokumenterer hvor viktig det er å ha stort mangfold av medier og hvordan det i sum gir innholdsbredde. Dette gir igjen et godt grunnlag for debatt og deltakelse, og slik vil vi gjerne ha det fremover også. Nå opplever flere at det går tråere i brukermarkedet og tøffere i annonsemarked, det blir store endringer fremover. Da er det avgjørende viktig med forutsigbare rammebetingelser som gir utviklingsmuligheter, sier adm. dir. i MBL Randi S. Øgrey.

Mediekalenderen

Shutterstock.

Nye retningslinjer for bruk av data

I forbindelse med innføring av GDPR jobber MBLs medlemmer sammen om felles retningslinjer. Målet er å skape felles forståelse og retningslinjer som klargjør ansvarsforholdene og gir økt grad av transparens.