Journalistikk handler om virkeligheten

Journalistikk er arbeidet med å dokumentere det som skjer i samtiden.

KORREKTE FAKTA

Journalistikk er arbeidet med å dokumentere det som skjer i samtiden. En journalist samler informasjon; intervjuer, observerer, leser, fotograferer, og lager en historie ut av dette som blir fortalt i en avisartikkel, et tv-program eller et annet medium. Journalisten skal altså beskrive virkeligheten. Det betyr at fakta i saken skal være korrekt. Vinkling i historien er likevel avhengig av de valg den enkelte journalist gjør. To journalister vil alltid fortelle på ulike måter, men vi forventer at faktaopplysningene er like.

Journalistikk er førsteutkastet til det som kommer i historiebøkene.

PRESSENS SAMFUNNSOPPDRAG

Pressens rolle i demokratiet er å gjøre informasjon, politikk og kultur tilgjengelig for folk flest. Det gir oss kunnskap og grunnlag for å delta i debatt om samfunnet og samtiden. Pressen skal også være vaktbikkje som tar fatt i maktmisbruk både fra det offentlige og fra private. Dessuten skal mediene holde øye med hverandre slik at de ikke misbruker makt selv. I «Vær Varsom-plakaten» vises det til at ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati, og at en fri uavhengig presse er blant de viktigste institusjonene i demokratiske samfunn. Mer om dette i de påfølgende kapitlene.

OPPGAVER

Sjekk i dagens nettaviser.

1. Kan du finne eksempel på at samme sak er vinklet forskjellig?

2. Hva er likt? Hva er ulikt?