For alle vinder!

Husk at ting sprer seg utrolig fort på nettet. Tenk derfor nøye gjennom hva du legger ut på TikTok, Facebook, YouTube eller andre sosiale medier.

Å få ting fjernet kan ofte være vanskelig. Tips og anbefalinger om sletting finner du på Datatilsynets nettsted: slettmeg.no