Prøv deg som journalist

Er du klar for å prøve deg som journalist og lage et intervju? Her er hvordan du går frem:

Journalistikk er å finne en idé om hva du vil fortelle. Undersøke og sette deg godt inn i stoffet, intervjue folk som vet noe mer. Velge det mest interessante eller viktigste, og fortelle med tekst og bilder slik at folk får lyst til å lese det.

HVORDAN FÅ IDEER TIL SKRIVING

Å lage tankekart er en god metode for å arbeide frem ideer til skriving. Her er et eksempel der tema er «aktivitetsdagen». Når du lager tankekart, kan du ta med alt du kommer på.

DET FINNES IKKE DUMME SPØRSMÅL

Spør en gang til om du ikke forstår. Det som er dumt, er å sitte igjen med uklare svar.

Når du skal intervjue:

  • Si hvem du er og hva du skal bruke opplysningene til 
  • Forbered deg! Del på oppgavene Skal dere intervjue noen, for eksempel til skoleavisen, kan én stille spørsmål, én kan notere og én kan lytte og stille ekstra spørsmål om nødvendig.