Hvor kommer nyhetene fra?

REDAKSJONENE FÅR NYHETENE OG ANDRE HISTORIER FRA MANGE KILDER

Fakta:

NTB er det store norske nyhetsbyrået. Internasjonale byråer er f.eks. Reuters, AP og IPS.

Nyhetsbyråene sender ut nok nyheter til å fylle flere avisutgaver hver eneste dag. Det kommer pressemeldinger både fra private bedrifter og foreninger og fra stat og kommune. Redaksjonen følger med på hva som skjer i andre medier, sjekker postlistene til kommunene og har ringerunder til politi og brannvesen for å høre om noe har skjedd. Alle journalister har egne kilder som kontakter dem eller som de kontakter når de trenger opplysninger. Hver dag kommer også tips fra avisens lesere. Mange aviser belønner ukas beste tips. Dessuten skjer det hver dag uforutsette hendelser som må dekkes.

Portvaktene

Før en nyhet når oss gjennom massemediene, har den måttet passere flere «portvakter». Portvaktene er de personene (journalist, vaktsjef, redaktør) som bestemmer at akkurat denne nyheten er så viktig at den skal presenteres for oss. Langt fra alt som skjer, kommer med i avisen eller nyhetssendingen. De nyhetene journalistene i redaksjonen velger, kommer med på bekostning av mange andre som blir valgt bort av dem eller nyhetsbyråene. På internett gjelder ikke dette på samme måten som i pressen. Der kan hvem som helst legge ut hva som helst uten at noen redaksjon bestemmer. Likevel blir informasjonen vi får, styrt her også. Hva vi får opp når vi søker informasjon om et tema, er avhengig av søkemotoren. Søkemotorene er kanskje de nye portvaktene?

HVEM KAN VI STOLE PÅ?

Fakta:

I journalistikken kan en kilde for eksempel være en person, en publikasjon eller et dokument.

Tre kildetyper: Erfaringskilden som har opplevd noe, partskilden som har personlig interesse i historien, og ekspertkilden som har kunnskap om deler av historien.

Vær Varsom-plakaten sier at kilden vanligvis skal identifiseres, men er opplysningene gitt i fortrolighet, skal pressen verne om identiteten.

Det som står i avisen, skal være sant. Derfor er det svært viktig at journalisten som arbeider med en sak, er nøye i sitt valg av kilder. Det er en hovedregel at en ikke skriver en sak ut fra bare én kilde. Dette gjelder særlig saker om konflikter, og det er en hovedregel at alle parter skal ha mulighet til å forklare og forsvare seg. Kilder må sjekkes og dobbeltsjekkes!

Kilder bør alltid sjekkes, men det er særlig viktig når:

  • Kilden er part i en sak
  • Kilden har personlig interesse i saken
  • Kilden er langt fra opplysningene i tid
  • Kilden kommer med sensasjonelle påstander
  • Kilden er vag/uklar
  • Kilden er en du liker godt
  • Kilden er sosiale medier
OPPGAVER

1. Ta for deg en avisartikkel. Finn kilden til opplysningene. Er det flere kilder? Vurder om det burde vært kontaktet enda flere kilder.

2. Prøv å finne en avisartikkel med bare én kilde. Hvorfor er det slik, tror du? Hvilke andre kilder kunne journalisten brukt?