Vinkling

En sak kan sees fra ulike sider. Avisen velger ofte én vinkling.

Fakta:

Vi har tre hovedgrupper med fonter (skrifttyper):

Vanligvis består brødteksten av en antikva skrifttype, mens overskriften ofte er grotesk. Men dette varierer fra avis til avis.

Vinklingen kommer til uttrykk gjennom:

  • ordbruk i tittel og tekst 
  • størrelse på tittel og tekst
  • plassering i avisen

Samme hendelsen kan gi forskjellige overskrifter:

BIL UTFOR VEIEN
er en sak- og faktavinkling.
18-ÅRING KNUSTE PAPPAS BIL
er en personvinkling.
VEISJEFEN LOVER BEDRE SKILTING
viser konsekvenser.
BREMSENE SVIKTET
er en årsaksvinkling.
FJERDE ULYKKE I SAMME SVING
viser sammenhenger.

 

DESIGN OG LAYOUT

Hver enkelt avis har sin spesielle design. Designen gir regler for hvordan avisen skal se ut fra dag til dag og dermed være gjenkjennelig for oss. Det er faste regler for hvordan en setter opp stoffet på forsiden og inne i avisen, for hvilke fonter (skrifttyper) og fontstørrelser en skal bruke, bildebruk, vignetter osv. Layout er utformingen av den enkelte siden innenfor de reglene som designen bestemmer.

OPPGAVER

1. Hvilken av disse overskriftene tror du din lokale avis ville valgt? 

2. Kan du tenke deg at en annen avis ville valgt en annen overskrift? Begrunn. 

3. Finn tre nyhetsartikler i avisen, og lag nye overskrifter med en annen vinkling.