Avisheftet mitt

Avis - et massemedium

Annonser og reklame

Avisene på papir og nett er viktige reklamekanaler i konkurranse med mange andre reklamekanaler.

Avisene har ulike typer annonser: Informasjonsannonser (kunngjøringer), reklameannonser og små private annonser. Annonser som er samlet etter innhold under faste vignetter (f.eks. «kjøp og salg», «arbeidsmarkedet», «helse og velvære»), kalles rubrikkannonser. Papiravisene har også jevnlig «innstikk», det vil si reklamefolder eller reklameavis fra en annonsør vedlagt i avisen.

AIDA – EN EFFEKTIV REKLAMEANNONSE

Hensikten med en reklame er å få oppmerksomhet (Attention), skape interesse (Interest), få oss til å ønske varen (Desire) og motivere til kjøp eller handling (Action). Reklameannonsen kan være enkel og rett på sak, men også mer sofistikert utformet med bevisst bruk av virkemidler. F.eks: bilder, farger, fonter og layout. Personer som er avbildet er som regel unge og vakre. Ofte blir populære kjendiser brukt for å skape interesse og identifikasjon.

AVISENES INNTEKTSKILDER

Journalistikk koster penger. Dette betales av inntekter fra abonnement, løssalg og annonser.

OPPGAVER

1. Analyser annonsen ovenfor ut fra «AIDA». Hvilke virkemidler er brukt

2. Gå på annonsejakt. Finner du annonser som du mener er spesielt vellykkete eller mislykkete? Vurder ut fra AIDA og din egen opplevelse av annonsen. Legg frem for de andre i klassen.

3. Lag din egen helsides annonse. Velg selv et produkt eller en tjeneste du vil annonsere for. Samarbeid gjerne med en annen.

REKLAME OG REDAKSJONELT STOFF

Markedsføring skal utformes og presenteres slik at den tydelig framstår som markedsføring. Annonser skal ikke kunne forveksles med redaksjonelt stoff. Innholdsmarkedsføring (på engelsk content marketing) etterligner og bruker ofte journalistisk utrykkform for å skape interesse. Dette er markedsføring, som skal merkes (med for eksempel ordet annonse), eller på annen måte fremgå at dette er reklame.

MARKEDSFØRINGSLOVEN

Markedsføring må ikke stride mot god markedsførings- skikk. Ved vurdering av dette legges det vekt på om markedsføringen krenker allmenne etikk- og moraloppfatninger, eller om det tas i bruk støtende virkemidler. Reklame skal ikke være i strid med likeverdet mellom kjønnene, ikke utnytte det ene kjønns kropp eller gi inntrykk av en støtende eller nedsettende vurdering av kvinne eller mann.

En forbruker som mener at punktene over er overtrådt, kan klage til Forbrukerombudet. Da vurderes det om markedsføringen, på grunn av utforming, format, omfang eller andre virkemidler, fremstår som særlig påtrengende. (Les mer om dette på forbrukerombudet.no)

OPPGAVER

1. Hvordan kan vi klage dersom vi oppdager reklame som vi mener er ulovlig eller villedende? (Sjekk forbrukerombudet.no)

2. Mange reklamekanaler: Hvor finner du reklame? Sett opp en liste over alle steder du støter på reklame. Sammenlign og diskuter din liste med en annen. 

3. Reklame er nyttig! Vurder hvordan denne påstanden passer for deg. Noter ned hva du eventuelt ønsker å lese/se reklame for. Diskuter med de andre i klassen.