Skrivemodeller

De ulike sjangrene har ulik fortellermåte eller dramaturgi. To vanlige modeller er «den omvendte pyramide» og «fisken».

DEN OMVENDTE PYRAMIDE

Når du skal fortelle en nyhet, er det allerede i tittelen og ingressen viktig å komme til poenget med en gang. Det vil si å skrive det viktigste først. Så kan detaljer og videre forklaringer komme utover i teksten, med fallende viktighet. En skal kunne kutte i teksten bakfra uten at hovedbudskapet forsvinner.

«FISKEN»

I andre saker der temaet ikke har direkte nyhetsverdi, kan skrivemodellen fisken brukes.

Kjeften griper tak i leseren: for eksempel en tittel som vekker nysgjerrighet. Hodet kan være en ingress som tegner en problemstilling, en påstand som inviterer til videre lesing, eller et bilde med bildetekst som vekker interesse. Kroppen rommer innholdet i historien. Halefinnen er avslutningen. Den kan komme med et overraskende slag, det vil si en konklusjon eller et uventet tankevekkende slutt.

SJANGERSKJEMA

Skjemaet viser sammenhengen mellom sjangerens innhold, intensjon, arbeidsmetode og dramaturgi. Skjemaet er hentet fra Retorikk for journalister av Thore Roksvold, men er her noe forenklet. Roksvold deler inn i tre typer journalistikk:

Nyhetsjournalistikken handler om nyheter, det som ligger i forgrunnen.

Bakgrunnsjournalistikken gir leseren bakgrunnsstoff for grundigere forståelse av nyhetene.

Pregjournalistikken gir leseren en utvidet leseopplevelse. Journalisten setter sitt preg på teksten ved hjelp av skrivekunst, litterære virkemidler og presentasjonsteknikk for å fremkalle stemninger, følelser, miljøopplevelser osv.

 

OPPGAVER

1. Bla gjennom en avis og vurder hvilken sjanger stoffet er skrevet i. Skriv på med penn/blyant «nyhetsartikkel», «kommentar» osv.

2. Finn en featurereportasje. (Finnes oftest i helgeaviser). Hva skiller den fra en vanlig nyhetsartikkel?