Avissjanger

I avisen skrives det hver dag om mange forskjellige saker. Journalisten må velge hvordan han vil fortelle om saken. Han velger sjanger. Både i papiravisen og i nettavisen finner en de tradisjonelle sjangrene, men i nettavisen har journalisten flere muligheter. Han kan legge til video, animasjon, digitale fortellinger osv. dersom det er hensiktsmessig.

HVA AVGJØR VALG AV SJANGER?

Rollen skribenten er i og hensikten hun har med det hun forteller, bestemmer valg av sjanger. Det er forskjell på å være politiker som vil verve tilhengere (leserbrev, kommentar), eller journalist som vil fortelle en nyhet (nyhetsartikkel, notis). De vanligste tekstbaserte sjangrene i avisen ser du presentert til høyre. En avisartikkel varierer i utforming, men består av mange «byggeklosser» for at vi lettere skal oppdage den, og for at den skal være lett å lese.

Nyhetsartikkelen:

Den vanligste journalistiske sjangeren. Den forteller om en aktuell hendelse og består av tittel, ingress og brødtekst. Den skal sannferdig og balansert gi svar på hvem, hva, hvor, når, hvordan og hvorfor.

Notis:

Kort nyhetsmelding, vanligvis på mellom 10 og 20 linjer.

Reportasje:

En større artikkel fra et miljø eller en begivenhet. Reportasjen kan inneholde flere andre sjangrer; f.eks. intervju, nyhetsartikkel og referat.

Anmeldelse:

Presentasjon og vurdering av bøker, film, konserter, utstillinger osv.

Enquete:

(Fransk, utt.: ankèt) Rundspørring med samme, helst aktuelle, spørsmål til flere. Gjerne med bilde, f.eks «Fem på gaten».

Feature:

En avisartikkel som både skal informere og underholde. Vi finner ofte feature i bilag og helgeavisene. Kjennetegn: Lettlest, litterære virkemidler, gir bakgrunn, god presentasjon.

Intervju:

Intervju er både en sjanger og en måte å arbeide på. For å skaffe opplysninger om en sak, må ofte journalisten intervjue personer (saksintervju). Men han kan også la oss bli nærmere kjent med en person i et eget intervju i avisen (portrettintervju).

Leder:

Lederartikkelen gir uttrykk for avisens mening om en aktuell sak.

Kommentarartikkel:

Meningsinnlegg om en sak, skrevet av en journalist/kommentator, en invitert skribent eller fagperson. Kan være en blogg.

Petit:

Lett, kåserende betraktning om et tema, ofte humoristisk og i en personlig, muntlig og uformell tone. Kan være blogg koblet til nettavisen.

Leserbrev:

Meningsytring fra lesere, oftest om en aktuell problemstilling. Bør inneholde: Hva er problemet, forslag til løsning, konsekvensen av løsningsforslaget.