Bilder og illustrasjoner

Bilder og illustrasjoner er en vesentlig del av presentasjonen av en sak. Tekst, bilder og eventuelt andre elementer utgjør en sammensatt tekst som gir leseren fyldigere informasjon og flere innganger til saken.

BILDEJOURNALISTIKK

Fotojournalisten skal fortelle leserne noe med bildet sitt. Avhengig av hvor god tid han har, vil han planlegge hva han vil ha bilde av og hvordan han skal få det til. Han har de seks hjelperne i «bakhodet»: Hvem? Hva? Hvor? Når? Hvordan? Hvorfor? Hva er vesentlig, mest interessant, spesielt eller mest aktuelt å fokusere på?

PRESSEFOTOET

I papiravisen er stillbildet og grafiske fremstillinger viktige. Det gjelder også i nettavsiene, men her har en i tillegg video, digitale fortelinger, billedserier og lydfiler som kan brukes. Det skilles grovt sett mellom to typer pressebilder; Dokumentariske bilder og illustrasjonsbilder.

Et dokumentarisk bilde

er tatt mens den omtalte hendelsen skjer. Fotografen er tilstede der det skjer, og helst når det skjer. Viser en bit av sannheten, en rapport fra et øyeblikk.

Illustrasjonsbilde

kan være et arkivbilde eller bilde som er arrangert for anledningen og skal utdype innholdet i artikkelen eller skape interesse for den. Kan vise personer, miljø eller ting som knyttes til saken.

VIDEO

Video i nettavisene kan være profesjonelle reportasjer, men også innsendte videoer fra publikum som har vært til stede og filmet en hendelse. Levende dokumentariske bilder fra en vesentlig eller dramatisk hendelse kan ha høy informasjonsverdi, og redaksjonen bruker kanskje innsendte videoer selv om den tekniske kvaliteten ikke er på topp.

Illustrasjonstegning av den russiske presidenten Vladimir Putin (Roar hagen, VG)

TEGNING

Tegningen som medium kan være mer potent enn tekst. Diktatorene rundt omkring i verden hater dette, sier tegneren Roar Hagen (VG) som har tegnet Putin i tegningen under. Til portrettintervjuer velger avisene ofte å tegne portrett av intervjuobjektet. En god tegner kan få frem karaktertrekk ved personen som ikke kommer så tydelig fram i et foto.

GRAFIKK

Grafikk kan bestå av tegning, diagram, foto og tekst, dvs. en sammensatt tekst. Grafikeren bestemmer selv hvilke elementer han vil bruke og kan skreddersy framstillingen i forhold til hva en ønsker å fortelle. Grafikk kan være et statisk bilde eller video.

PUBLIKUMSJOURNALISTIKK

Med mobilkamera i lommen er de fleste av oss potensi- elle fotojournalister. Mennesker som er til stede der noe skjer, har mulighet til å fotografere eller filme hendelsen. Det kan ta tid før den profesjonelle fotografen kommer til stedet, og muligheten for dokumentariske bilder eller video er forspilt. I slike tilfeller kan publikumsbilder ha stor verdi for avisen. Mange aviser ser på slik «publikumsjournalistikk» som en stor mulighet til å utvikle og å gjøre nyhetsjournalistikken mer aktuell.

OPPGAVER

1. Studer illustrasjoner: Se gjennom avis(er) på papir og nett. Velg ut noen saker. Beskriv hvordan disse er illustrert. 

2. Ukens beste avisbilde? Gå på jakt i ukens aviser og finn det bildet som du synes fortjener denne tittelen. Begrunn valgene dere gjør, og hold avstemning i klassen for å kåre det aller beste bildet.

3. Gi din avis karakter for bruken av bilder og illustrasjoner. Sett først opp noen kvalitetskriterier du/dere mener er viktige. Vurder bilder og illustrasjonene ut fra disse.