Mediekompasset

Dagsaktuell undervisning forankret i skolens kompetansemål

Innhold

Gratis nettverktøy for skoleaviser

Mediekompasset har en nasjonal gratistjeneste for alle skoler som vil jobbe med nettavis i undervisningen. Dette samler norske skoleaviser i en egen tjeneste: skoleaviser.no. Tjenesten legger vekt på det journalistiske arbeidet med å lage avis, og verktøyet er enkelt å bruke fra både mobil og PC. I tillegg kan de skolene og lokalavisene som ønsker det ha publiseringssamarbeid gjennom den nye tjenesten.

-Vi har lenge hatt en ambisjon om å ha et tilbud til alle skoler og alderstrinn – men tilbudet har hittil vært begrenset til valgfagsklasser på ungdomsskolen. Ikke minst har vi ønsket oss en teknisk løsning som senker terskelen for å komme i gang. Erfaringen fra samarbeid med valgfagsklasser på ungdomsskolen har vist at nivået på en del skoleaviser er såpass høyt at potensialet for tettere samarbeid mellom lokalavis og skole er tilstede, sier prosjektleder i Mediekompasset, Veslemøy Rysstad, og hun presiserer at det er opp til den enkelte skole og lokalavis selv å ta stilling til om de ønsker publiseringssamarbeid.

Samarbeid mellom skole og lokalavis

Skoleaviser.no tilrettelegger for samarbeid mellom skoler og lokalaviser gjennom en egen løsning for artikkelfeeder til lokalavisen. I all praksis betyr det at lokalavisen kan publisere artikler fra lokale skoleaviser i en dedikert artikkelboks, etter avtale med de aktuelle skolene.

-Vi vet at lokalavisene ønsker å tiltrekke seg unge lesere, og at barn og unge savner flere artikler med unge kilder innenfor deres interessefelt. Mediekompasset håper samarbeid mellom skoler og lokalaviser vil gi unge sterkere tilknytning til sin lokalavis og økt forståelse for journalistisk metode generelt og kildekritikk spesielt, sier Rysstad.

Elevbidrag og Facebook-høsting

Tjenesten gjør det også mulig for skoleavisenes redaksjoner å bruke Facebook som sin publiseringsplattform. En enkel kobling mot skoleavisens Facebook-side gjør dette mulig. Sosiale medier er en sentral del av ungdoms medievaner, og løsningen gir skoleelever muligheten til å eksperimentere i dette rommet.

Lær av skoleaviser andre steder i landet

Gjennom Skoleaviser.no legger Mediekompasset opp til at skoleelever kan inspirere hverandre og bli inspirert av det andre skoler får til med sine skoleaviser rundt om i landet. Alle skoler som ønsker det vil få sine egen avis med eget domene. Tjenesten er tilrettelagt og utviklet av det norske utviklerselskapet Innocode.

VI HJELPER MED Å SETTE OPP TJENESTEN FOR DIN SKOLEAVIS:

Send en mail til nils@innocode.no dersom du ønsker bistand til å sette opp din skoleavis, ellers er du selvsagt også velkommen til å gjøre registreringen selv. Lykke til!