Mediekompasset

Dagsaktuell undervisning forankret i skolens kompetansemål

Gratis nettverktøy for skoleaviser

Mediekompasset har en nasjonal gratistjeneste for alle skoler som vil jobbe med nettavis i undervisningen. Dette samler norske skoleaviser i en egen tjeneste: skoleaviser.no. Tjenesten legger vekt på det journalistiske arbeidet med å lage avis, og verktøyet er enkelt å bruke fra både mobil og PC. I tillegg kan de skolene og lokalavisene som ønsker det ha publiseringssamarbeid gjennom den nye tjenesten.

 

Elevbidrag og Facebook-høsting

Tjenesten gjør det også mulig for skoleavisenes redaksjoner å bruke Facebook som sin publiseringsplattform. En enkel kobling mot skoleavisens Facebook-side gjør dette mulig. Sosiale medier er en sentral del av ungdoms medievaner, og løsningen gir skoleelever muligheten til å eksperimentere i dette rommet.

Lær av skoleaviser andre steder i landet

Gjennom Skoleaviser.no legger Mediekompasset opp til at skoleelever kan inspirere hverandre og bli inspirert av det andre skoler får til med sine skoleaviser rundt om i landet. Alle skoler som ønsker det vil få sine egen avis med eget domene. Tjenesten er tilrettelagt og utviklet av det norske utviklerselskapet Innocode.

Gratis arbeidshefte til elevene og fagbok for lærere

VI HJELPER MED Å SETTE OPP TJENESTEN FOR DIN SKOLEAVIS:

Send en mail til nils@innocode.no dersom du ønsker bistand til å sette opp din skoleavis, ellers er du selvsagt også velkommen til å gjøre registreringen selv. Lykke til!