Mediekompasset

Dagsaktuell undervisning forankret i skolens kompetansemål

Dagsaktuell undervisning forankret i skolens kompetansemål

Mediekompasset (tidligere Avis i skolen) er en del av Mediebedriftenes Landsforening og er begrunnet i pressens rolle i et demokratisk samfunn.

Våre aktiviteter utvikles i samarbeid med aktive lærere ut fra gjeldende kompetanseplaner og aktuelle satsingsområder i skolen.

Vårt bidrag er pedagogisk og praktisk tilrettelegging for bruk av aviser og andre dagsaktuelle informasjonsmedier i undervisningen.

Det gjør vi gjennom å utvikle og tilby
- Undervisningsmateriell
- Aviser til undervisningen
- Pedagogiske opplegg (metodikk) for dagsaktuell undervisning.
- Kurs for lærere
- Undervisning av elever

De fleste mediehus gir gratis klassesett med aviser til undervisningsbruk for en avgrenset periode. Tilbudet kan variere rundt om i landet og fra avis til avis.
Kontakt  din regionale skolekonsulent eller din lokalalavis direkte ved spørsmål om ferske aviser på papir eller nett.