Kontakt oss

Mediekompasset (tidligere Avis i skolen) er lokalisert med hovedkontor hos Mediebedriftenes Landsforening i Oslo, i tillegg til et regionkontorer. Nedenunder finner du oversikt over disse. Skolekonsulenten har lærerbakgrunn og god innsikt i lokale og regionale muligheter.

Mediekompasset -
Administrasjon: 

Veslemøy Rysstad 
prosjektleder, MBL,
Skippergata 24, 0154 Oslo
Tlf: 22 86 12 00/922 99 097  
vr@mediebedriftene.no 

 

 

         

Trøndelag 
Steinar Husbyn      
Tlf: 90 75 21 99

post@ais-trondelag.net  

http://www.ais-trondelag.net/         

 

Skolekonsulentene - Mediekompasset/Avis i skolen regionalt: Hordaland Johannes Bøyum Tlf: 55 21 45 55 / 90 50 11 50 johannes.boyum@bt.no www.mediaiskolen.no Mediekompasset - Administrasjon:  Veslemøy Rysstad prosjektleder, MBL, Kongens gate 14, 0153 Oslo Tlf: 22 86 12 00/922 99 097  vr@mediebedriftene.no         Trøndelag Steinar Husbyn    Tlf: 90 75 21 99 shu@levanger.kommune.no http://www.ais-trondelag.net/     Ragnhild Holmen saksbehandler, MBL Tlf 22 86 12 00 rh@mediebedriftene.no Buskerud Kjell Bakken Tlf: 91 71 78 88 kjell-b@sandefjordnett.no

(Bildet fra venstre: Veslemøy Rysstad og Ragnhild Holmen)