Mediebedriftenes Landsforening

Innhold

Kontakt oss

Mediekompasset (tidligere Avis i skolen) er lokalisert med hovedkontor hos Mediebedriftenes Landsforening i Oslo, i tillegg til to regionkontorer. Nedenunder finner du oversikt over disse. Skolekonsulentene har lærerbakgrunn og god innsikt i lokale og regionale muligheter.

Skolekonsulentene - 
Mediekompasset/Avis i skolen regionalt:

Hordaland
Johannes Bøyum
Tlf: 55 21 45 55 / 90 50 11 50
johannes.boyum@bt.no 
www.mediaiskolen.no

Mediekompasset -
Administrasjon: 

Veslemøy Rysstad 
prosjektleder, MBL,
Kongens gate 14, 0153 Oslo
Tlf: 22 86 12 00/922 99 097  
vr@mediebedriftene.no                

Trøndelag 
Steinar Husbyn      
Tlf: 90 75 21 99

post@ais-trondelag.net  

http://www.ais-trondelag.net/        

Ragnhild Holmen
saksbehandler, MBL
Tlf 22 86 12 00
rh@mediebedriftene.no

 

 

Skolekonsulentene - Mediekompasset/Avis i skolen regionalt: Hordaland Johannes Bøyum Tlf: 55 21 45 55 / 90 50 11 50 johannes.boyum@bt.no www.mediaiskolen.no Mediekompasset - Administrasjon:  Veslemøy Rysstad prosjektleder, MBL, Kongens gate 14, 0153 Oslo Tlf: 22 86 12 00/922 99 097  vr@mediebedriftene.no         Trøndelag Steinar Husbyn    Tlf: 90 75 21 99 shu@levanger.kommune.no http://www.ais-trondelag.net/     Ragnhild Holmen saksbehandler, MBL Tlf 22 86 12 00 rh@mediebedriftene.no Buskerud Kjell Bakken Tlf: 91 71 78 88 kjell-b@sandefjordnett.no

(Bildet fra venstre: Veslemøy Rysstad og Ragnhild Holmen)