Mediekompasset

Dagsaktuell undervisning forankret i skolens kompetansemål

Oppskrift på eget LilleStorting

Lillestrøm videregående skole viderefører satsingen på LilleStortinget etter en svært vellykket pilot sist skoleår. Her følger oppskriften som både har gitt skolen økt publisitet, flere søkere til skolen og ikke minst en elevgruppe hvor 94 % har anbefalt skolene å videreføre opplegg og undervisningsmetode.

Et av hovedmålene er å inspirere og utdanne elever gjennom et pedagogisk opplegg som gir grundig opplæring i den demokratiske prosessen fra stortingsvalg og konstituering til debatter og voteringer i storting og regjering.

Slik kan det gjøres. Les Håndboken.

Undervisningsopplegget var initiert av Avis i skolen i Oslo og Akershus ved skolekonsulent Sigurd Sæthre. En del av programmet inneholder et politisk rollespill over tre dager og innebærer samarbeid med både Stortinget, Eidsvold 1814 og ikke minst Romerikes Blad.

Se den unike videoen fra trontaledebatten og bli inspirert

Mer om bakgrunn og opplegg

Bildet over viser "samferdselsministre side om side", og er et av eksemplene på den oppmerksomhet som har vært prosjektet til del og de mange som har gjestet skolen.

LilleStortinget 2015 med trontaledebatt 18.-20. mars på Lillestørm videregående skole:

Her er "Trontaledebatten" 2015