Mediekompasset

Dagsaktuell undervisning forankret i skolens kompetansemål

Nyhetstimen

På Jæren starter medieelever hver skoledag med nyhetstimen – et opplegg ganske så likt redaksjonsmøtene som foregår i avisredaksjonene hver morgen. Selv om dette foregår i klassens førstetime, følger elevene våkent med. De opparbeider både nese for nyheter og kritisk sans. I tillegg skårer disse elevene bra på prøver i samfunnsfag.

-Jeg lytter på nyheter på radioen på vei til jobb og forbereder meg på den måten til dagens førstetime, sier Otto Alsaker Prestmo (bildet) som er lærer i medier og kommunikasjon på Time videregående skole.

Elevene får 5 minutter til og skrolle å lese seg opp på syv medier på nett – de samme mediene hver dag. Det er lokale og nasjonale nyhetskilder.

-Vi diskuterer hvilke riksnyheter som kunne hatt en lokal "avlegger" og hvilke lokale nyheter som har potensiale til en plass i riksnyhetene. Ikke sjelden er noen av riksnyhetene såpass vanskelig tilgjengelig stoff for ungdom i denne aldersgruppa at vi får en samtale om saksforholdet og hva det betyr. Jeg opplever at elevene er engasjert i disse diskusjonene og at de opparbeider en nyhetsteft som de kan ha glede av hvis de senere skal jobbe med å levere stoff til redaksjoner. Det er jo også moro at dette har hatt den bieffekten at elevene gjennomgående skårer høyt i samfunnsfag, sier Prestmo som selv har bakgrunn som journalist og fotograf.

Gjennom flere år har også to av elevene fra klassen i medier og kommunikasjon hatt praksisdag i Jærbladet en fast dag i uka gjennom et helt skoleår. Disse elevene gjennomgår også Avis i skolen sitt arbeidshefte "Skriv".