Opplaget svekkes - tilbakegang i første halvår

Publisert

Foto: Shutterstock

Norske aviser har en opplagsnedgang på 2,6 prosent i første halvår av 2023, sammenlignet med tilsvarende halvår i fjor. Det heldigitale opplaget utgjør nå 60 prosent, men den digitale veksten veier ikke opp for tilbakegangen på papir og komplett. -Dette er en merkbar nedgang etter mange år med opplagsvekst. Mediebransjen er blant de første som merker det når folks privatøkonomi blir trangere. Noe av svaret på tilbakegangen ligger nok her, sier adm. dir i MBL Randi S. Øgrey.

1 av 5 titler har fått færre heldigitale abonnenter. Det er bare hos de minste lokalavisene og de største lokal- og regionavisene at digitalveksten veier opp for tilbakegangen på papir. Opplaget holder seg derfor stabilt for disse avisene. Alle andre kategorier har en negativ opplagsutvikling i første halvår 2023, sett mot samme periode året før. De nasjonale avisene som tidligere har stått for mye av veksten, har nå en tilbakegang på 1,8 prosent, mens nisjeavisene samlet går tilbake 5,1 prosent i perioden.

-MBLs undersøkelse “Betaling for nyheter”, fra mars 2023, viser at over halvparten av befolkningen har fått merkbart strammere økonomi de siste 12 månedene. 48 prosent av disse oppgir at de som følge av dette har sagt opp minst ett medieabonnement, som for eksempel strømming, avis eller podkast. Vi opplever nå at dyrtiden slår inn i medieøkonomien, sier Øgrey.

Det rapporteres opplag på 245 titler og totalopplaget for norske aviser er i første halvår 2023 på 2,5 millioner. 169 titler har nå nedgang, mens 66 kan vise til vekst. Det betyr at 72 prosent av titlene går tilbake.

Komplettmodellen går tilbake med 12,2 prosent, nedgangen for papir forsterkes sammenlignet med tidligere år og papiropplaget går tilbake med 13,9 prosent. Det er fortsatt digital vekst, men veksten er nå redusert til 5,4 prosent. Det heldigitale opplaget utgjør for første gang over 60 prosent av totalopplaget, mens komplettandelen nå er på 35 prosent og papir utgjør 4,4 prosent. 

Blant de nasjonale avisene er det bare Dagbladet Pluss som kan vise til vekst med over 6700 nye abonnenter. Dagen og Subjekt øker mest blant nisjeavisene med i overkant av hhv. 1700 og 1000 abonnenter, og lokalavisene Stjørdalsnytt og Avisa Oslo kan vise til en opplagsvekst på over 1000. 

Aftenposten er Norges største opplagsprodukt, med et totalopplag på 254 000, etterfulgt av VG+ med 253 000 og Dagbladet Pluss med 85 000.

Norges 10 største aviser i opplag: 

  1. VG* 289 00
  2. Aftenposten 254 000 
  3. Dagbladet** 109 000 
  4. Dagens Næringsliv 94 000
  5. Bergens Tidende 89 000
  6. Adresseavisen 75 000
  7. Stavanger Aftenblad 64 000
  8. Fædrelandsvennen 37 000
  9. Klassekampen 34 000
  10. Morgenbladet 32 000

*I tallene for VG inngår opplagstall både for VG (36 000)og VG + (253 000)

** I tallene for Dagbladet inngår opplagstall både for Dagbladet (23 000) og Dagbladet Pluss (85 000)


Her finner du alle opplagstall

Her finner du opplagspresentasjonen