HMS-arbeid – råd og veiledning til medlemsbedrifter

HMS arbeid under koronakrisen

På denne siden har vi samlet HMS-relaterte råd og informasjon knyttet til koronasituasjonen som er relevante for våre medlemsbedrifter.

På generell basis anbefaler vi alle våre medlemsbedrifter å følge de til enhver tid gjeldende råd fra myndighetene og oppdatert informasjon som man kan få oversikt over på Folkehelseinstituttets sider. I tillegg er det samlet mange nyttige råd og veiledning på hjemmesiden til NHOs digitale arbeidsgivertjeneste Arbinn, som alle våre medlemmer har tilgang til (krever innlogging).

Koronaviruset smitter mellom mennesker på samme måte som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene, enten gjennom luften, ved direkte kontakt med en syk person eller indirekte via kontaktflater som en syk person har vært i kontakt med. Det er derfor viktig for bedrifter å tenke igjennom hvilke situasjoner som kan utgjøre en smitterisiko for ansatte og innleid personale.

Arbinn ligger det er risikostyringsverktøy som kan benyttes for å risikovurdere arbeidsplassen og de ulike situasjonene ansatte kan komme opp i i løpet av en vanlig arbeidsdag.

Under har vi listet opp noen mer spesifikke råd for våre bransjer og lenket til annen relevant informasjon. Disse listene med råd er ikke uttømmende, men ment som en veiledning for bedrifter.

 

Kontakt oss

  • Oda Mo Eikefet
  • Administrativ koordinator/rådgiver