Rammeavtale frilans

MBL og NJ ble blitt enige om en rammeavtale på frilansfeltet. Rammeavtalen erstatter bilag 4 i tariffavtalene mellom Norsk Journalistlag (NJ) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Formålet med Rammeavtalen er å sikre forutsigbare rammer og ordnede forhold for frilansoppdrag. Rammeavtalen er ikke omfattet av Hovedavtalen og tariffavtalesystemet. Partene er enige om at Rammeavtalen skal være en stabil og varig avtale mellom partene.

Avtalen vil gjelde mellom medlemmer av MBL, som er omfattet av  tariffavtale mellom MBL og NJ og NJ-organiserte frilansere som driver alene - uavhengig av organisasjonsform - og selv om vedkommende er ansatt i eget selskap. Avtalen gjelder ikke oppdragstakervirksomheter hvor andre enn frilanseren er ansatt som redaksjonell arbeidstaker i eget selskap.

Mellom oppdragsgiver og frilanser skal det inngås avtale for det enkelte oppdrag eller leveranse. Slike avtaler må ikke inneholde dårligere vilkår for frilanseren enn denne Rammeavtale fastsetter. Løpende avtaler som er inngått før 1. april 2018 skal, dersom de inneholder dårligere vilkår for frilanseren enn det som følger av Rammeavtalen, bringes i samsvar med bestemmelsene i Rammeavtalen. Endring skal skje senest innen 1. oktober 2018 og gjelder for leveranser etter at endring har funnet sted.

Rammeavtale om kjøp og salg av frilansstoff finner du her.