Hovedoppgjøret 2024

I 2024 er det hovedoppgjør, noe som innebærer at det kan forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene. I 2023 gjennomførte vi et mellomoppgjør og det ble kun forhandlet det om lønnsregulering. Årets oppgjør er forbundsvist. Det vil si at hvert forbund forhandler hver for seg, i stedet for at NHO forhandler for alle.

Her er veiledningsheftet Tariffoppgjøret og bedriften.

Under finner du protokoller:

Forhandlingsprotokoll mellom NJ og MBL mellomoppgjøret 2023

Protokoll mellom HK og MBL hovedoppgjøret 2022

Protokoll mellom Fellesforbundet og MBL  Avis, avistrykkerier og pakkerier hovedoppgjøret 2022

Protokoll mellom Parat og MBL hovedoppgjøret 2022

Protokoll mellom Fellesforbundet og MBL - Avisbudavtalen hovedoppgjøret 2022

Siste nytt

  1. Lønnsstatistikken er klar og viser lønnsvekst innenfor journalistområdet på 6,3 prosent

    MBL utarbeider lønnsstatistikk både for redaksjonelle medarbeidere, funksjonærer og ansatte innenfor grafisk og pakkeri. Tallgrunnlaget er på bransje- og overenskomstnivå og er omforente tall. - Årslønnsveksten er beregnet til 6,3 %. Dette er høyere enn det vi la til grunn under forhandlingene i fjor, der vi hadde en forventet ramme på 5,2 %, sier fagsjef Geir E. Engen i MBL.