Hovedoppgjøret 2024

I 2024 er det hovedoppgjør, noe som innebærer at det kan forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene. I 2023 gjennomførte vi et mellomoppgjør og det ble kun forhandlet det om lønnsregulering. Årets oppgjør er forbundsvist. Det vil si at hvert forbund forhandler hver for seg, i stedet for at NHO forhandler for alle.

Her er veiledningsheftet Tariffoppgjøret og bedriften.

Under finner du protokoller:

Forhandlingsprotokoll mellom NJ og MBL hovedoppgjøret 2024

Protokoll mellom HK og MBL hovedoppgjøret 2024

Protokoll mellom Fellesforbundet og MBL  Avis, avistrykkerier og pakkerier hovedoppgjøret 2024

Protokoll mellom Parat og MBL hovedoppgjøret 2024

Protokoll mellom Fellesforbundet og MBL - Avisbudavtalen hovedoppgjøret 2024

Siste nytt