Hovedoppgjøret 2024

I 2024 er det hovedoppgjør, noe som innebærer at det kan forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene. I 2023 gjennomførte vi et mellomoppgjør og det ble kun forhandlet det om lønnsregulering. 

Her er veiledningsheftet Tariffoppgjøret og bedriften.

Under finner du protokoller:

Forhandlingsprotokoll mellom NJ og MBL mellomoppgjøret 2023

Protokoll mellom HK og MBL hovedoppgjøret 2022

Protokoll mellom Fellesforbundet og MBL  Avis, avistrykkerier og pakkerier hovedoppgjøret 2022

Protokoll mellom Parat og MBL hovedoppgjøret 2022

Protokoll mellom Fellesforbundet og MBL - Avisbudavtalen hovedoppgjøret 2022

Siste nytt

  1. Viktige datoer for hovedoppgjøret 2024

    I år blir det forbundsvist oppgjør og MBL som en landsforening i NHO vil ha forbundsvise forhandlinger med våre parter på arbeidstakersiden. MBLs fem tarifforhandlinger foregår i april og mai. Frontfagsforhandlingene starter opp 18. mars og setter da en ramme, slik at lønnsveksten skal holdes innenfor rammer som konkurranseutsatt industri kan tåle. Frontfagsforhandlingene består av Norsk Industri og NHO på den ene siden og Fellesforbundet og LO på den andre siden.