Opphavsrett

Et av Mediebedriftenes viktige arbeidsområder er opphavsrett. For våre medlemmer er det viktig å vite hvordan de selv kan bruke stoff ansatte eller andre har produsert, og i hvilken grad og til hvilke vilkår de kan overdra stoffet til andre.

MBL jobber for å få endret åndsverksloven slik at det blir lettere og mer forutsigbart for utgiverne å utnytte det stoffet de ansatte har produsert. Dette arbeidet skjer både nasjonalt, gjennom nordisk samarbeid og gjennom ENPA, den europeiske aviseierorganisasjonen.

Nyheter og annet innhold fra mediene brukes og misbrukes til stadighet av andre. MBL reagerer på medlemmenes vegne når vi får kjennskap til uønsket overtramp av opphavsrettighetene.

Lovtekster

Åndseverksloven
Konkurranseloven
Lotteriloven
EMK art. 10
Grunnloven § 100

Avtaler

Opphavsrett i avisavtalen (§ 42 i avisoverenskomsten)
Opphavsrett i digitale medier (§ 40 i avtalen for digitale medier)
Opphavsrett i ukepressen (§ 42 i ukepresseavtalen)
Opphavsrett i etermediene (§ 43 i eteravtalen)

Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt