Revolusjonen AI: Hvordan skal medieselskaper håndtere og besvare den?

Publisert

Geir E. Engen. Foto: Caroline Roka.

- Hva AI-gjennombruddet kommer til å bety for mediebransjen av utfordringer, problemer og ikke minst muligheter vet vi foreløpig lite om. Men vi vet at ting for tiden går veldig fort og at vi må forberede oss på en fremtid vi ikke kjenner. Uttrykket “veien blir til mens vi går” har sjelden vært mer passende, sier sier MBLs fagsjef Geir E. Engen i en kommentar til MBLs ferske rapport om AI.

Her er rapporten

-For å se hvordan vi som bransje kan møte teknologi-utviklingen har Mediebedriftene bedt Geir Terje Ruud snakke med kompetente folk rundt i verden og lage en rapport som kanskje ikke gir så mange svar, men som kan inspirere til å ta noen gode diskusjoner om veien videre, sier han.

De teknologiske endringene vi har sett siden internett vokste frem på 90-tallet, via iphone-lanseringen for 15 år, og til i dag har gitt oss medier som ligner på hverandre. Papiraviser lanserte nettaviser og lagde senere TV-tjenester. NRK har i samme periode gått fra radio og TV til også å lage samme digital-produkter som de andre aktørene.

-Det antas at AI vil bidra til større endringer enn de som ligger bak oss, fordi vi kan automatisere sammendrag, syntetisere stemmer, generere illustrasjoner og effektivisere arbeidsprosesser betydelig. Det vil ikke bare gjøre det enklere og billigere å gå inn i nye områder, men også gjøre det mulig å lage kombinasjonssjangere vi tidligere ikke har sett. Der vil konkurransen neppe stå på de teknologiske løsningene, men på innholdet. Og den største kampen vil trolig stå om å kapre de beste hodene, de som tør utfordre det eksisterende og våger å bevege seg inn i ukjent terreng, sier Engen.