Mediemangfold bygger digital motstandskraft

Publisert

Fra presseorganisasjonene innledet også Norsk Presseforbund, NCE/Media City, Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, Landslaget for lokalaviser og Faktisk.

- La meg starte med å anerkjenne at kulturministeren har fått dette ansvaret. Det vitner om at regjeringen ser det samme som oss. Et mangfold av redaktørstyrte medier er den avgjørende motvekten mot den økende strømmen av feilinformasjon, desinformasjon og påvirkningsforsøk. Mediemangfoldet bygger motstandskraft både direkte og indirekte. Dette sa MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey på kulturministerens innspillsmøte om digital motstandskraft.

MBLs Randi S. Øgrey fortsatte innspillet som følger:

"Mediene bidrar til tillit, til demokratiet - og mellom innbyggerene. Med et forverret trusselbilde og rask teknologisk endring, er medienes samfunnsrolle viktigere enn noen gang.  

Arbeidet med digital motstandskraft, må ivareta og styrke offentligheten – og særlig de redaktørstyrte mediene. 

I Norge er vi langt bedre stilt enn i mange andre land:  

Hver dag får nær sagt hele befolkningen tilgang til sannhetssøkende journalistikk – fra medier de har høy tillit til. 8 av 10 bruker daglig innhold fra norske aviser.  

Innholdet får de fra mange vinkler, fra medier med ulike geografiske og politiske utgangspunkt: Mangfoldet i Norge er stort.  

Men vi har noen store utfordringer:  Mediene må nå bedre ut – særlig til de unge. 

Og: Vi må sikre finansieringen av journalistikken.  

Hadde papiravisen forsvunnet i morgen – og tatt med seg både inntektene og kostnadene - ville driftsresultatet til avisene blitt svekket med 1,6 mrd.  

Et lite pluss, hadde blitt et kraftig minus. 

Når vi vet at fremtiden er digital; haster det å fylle dette gapet.   

Mediene tar ansvar; men myndighetene må bidra med rammer som gjør at vi kan lykkes. 

Norske medier er bevisste på at man må nå unge bedre.  

Og mange har egne dedikerte satsinger. Fædrelandsvennen, har et prosjekt med gratis abonnement til skoleelever med en egen redaksjon dedikert til arbeidet.  

Vi driver Mediekompasset og nasjonalavisuke – som under valget ga skoleelever tilgang til sin lokalavis en måned.  

Norske medier er kanskje verdensledende digitalt, men fortsatt innovasjon er helt nødvendig.  

Særlig for å nå yngre brukere. Derfor trenger vi et plattformnøytralt momsfritak.  

Vi må også ha et regelverk som gjør det mulig å konkurrere mot tekgigantene i annonsemarkedet, ikke vanskeligere.  

Avslutningsvis; I kriser er mediemangfoldet avgjørende for å holde befolkningen informert.  

Vi trenger et rammeverk som sikrer at mediene kan fylle sin funksjon under kriser og alvorlige hendelser. 

Det er mye mer å si, og mange innspill fra andre vi sikkert er enige i. Vi ser frem til å gi skriftlig innspill og håper på tett dialog i det videre arbeidet, sa hun".  

 

MBL representerer bredden av norske mediehus fra Svalbardposten i nord til Lister i sør. Mer enn 150 av mediehusene er lokalaviser.