Mediebedrifter inviteres til å gi høringssvar: Informasjonsteknologi og medieproduksjon er nytt yrkesfaglig utdanningsprogram

Publisert

-Selv om det har vært et grundig forarbeid hvor partene i arbeidslivet, inkludert MBL har jobbet frem fagplanene sammen med lærere og lærerorganisasjoner, så er det viktig at det kommer tilbakemelding til Udir dersom bransjen finner forslag til forbedringer, sier MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey.

I høst starter det nye yrkesfaglige utdanningsprogrammet informasjonsteknologi og medieproduksjon i videregående skole. Utdanningsdirektoratet har nettopp sendt ut læreplanene for Vg2. og Vg3 på høring og ønsker at mediebedrifter gjør seg kjent med disse og gjerne sender høringssvar.

-Det er flott at det utvikles utdanningsprogrammer hvor læreplanene er i takt med bransjebehov, og at de har en fleksibilitet som gjør at programmene holder seg mest mulig oppdatert. Selv om det har vært et grundig forarbeid hvor partene i arbeidslivet, inkludert MBL har jobbet frem fagplanene sammen med lærere og lærerorganisasjoner, så er det viktig at det kommer tilbakemelding til Udir dersom bransjen finner forslag til forbedringer, sier MBLs adm. dir. Randi S. Øgrey.

Allerede populært

Vg1-læreplanen i informasjonsteknologi og medieproduksjon blir i disse dager tatt i bruk. Utdanningsprogrammet tilbyr en tidligere spesialisering enn tidligere innen yrkesfaglige mediefag Omtrent 1000 elever har fått skoleplass. Det er to søkere per skoleplass.

Tre nye lærefag

Dagens mediegrafikerfag erstattes av mediedesignfaget. Mediedesignfaget handler om visuell kommunikasjon, design og produksjon av medierelaterte produkt, tjenester og brukeropplevinger i digitale og fysiske rom.

Dagens fotograffag foreslås å utvides til et bredere medieproduksjonsfag. Det vil fortsatt være mulig å utdanne seg innenfor fotografi, men lærlingene skal også tilegne seg kompetanse innen blant annet innholdsproduksjon, film, lyd, animasjon og 3D-grafikk.

Dagens mediegrafikerfag erstattes av mediedesignfaget. Mediedesignfaget handler om visuell kommunikasjon, design og produksjon av medierelaterte produkt, tjenester og brukeropplevinger i digitale og fysiske rom.

 

Høringsfristen for å gi tilbakemelding på læreplanene er 15. november.
Ta en titt på utdanningsprogrammet