Utvalg foreslår enklere tilgang til offentlige data

Publisert

Fra venstre: Lee A. Bygrave, Hilde Austlid, Camilla Selman (leder), Ina Lindahl Nyrud og Johnny Welle. Foto: Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet.

Viderebruksutvalget leverte onsdag til digitaliseringsminister Karianne Tung utredningen «Med lov skal data deles» (NOU 2024:14).Utvalget foreslår en ny datadelingslov som skal gi regler om hvordan offentlige virksomheter skal gjøre data tilgjengelig på en måte som skaper verdi for andre.

En slik lov vil bedre legge til rette for bruk av offentlig data i nye sammenhenger, typisk i journalistikken, sier NJ-advokat Ina Lindahl Nyrud, som har representert mediebransjen i utvalget.

Vi er glad for at utvalget foreslår å legge bedre til rette for journalistisk bruk av offentlige data, sier MBLs mediepolitiske fagsjef Bjørn Wisted.

Utvalget foreslår at deling av data skal skje gjennom åpne formater, det skal publiseres oversikter over data og metadata som er gjort allment tilgjengelig og et nasjonalt prioriteringsråd skal komme med anbefalinger til regjeringen om hvilke høyverdige datasett som skal gjøres aktivt tilgjengelig.

Nyrud tilhører den delen av utvalget som i tillegg foreslår at loven skal stille krav om at offentlige virksomheter ved anskaffelser og ved design av egne systemer, skal sørge for løsninger som letter deling av data for økt viderebruk.

 «Med lov skal data deles» (NOU 2024:14)