Artikler

Vis filtrering

424 resultater

Type artikkel
Velg område
424 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Utvalg foreslår enklere tilgang til offentlige data

  Viderebruksutvalget leverte onsdag til digitaliseringsminister Karianne Tung utredningen «Med lov skal data deles» (NOU 2024:14).Utvalget foreslår en ny datadelingslov som skal gi regler om hvordan offentlige virksomheter skal gjøre data tilgjengelig på en måte som skaper verdi for andre.

 2. Presseorganisasjonenes syv innspill til ekstremismekommisjonens rapport

  Ingen demokratiske samfunn kan sikre seg helt og holdent mot terroranslag og ekstremisme. Det påpeker både ekstremismekommisjonen og Norsk Presseforbund, Mediebedriftenes Landsforening og Norsk Journalistlag. Samtidig fremhever presseorganisasjonene at all søken etter nye tiltak for å forebygge og avdekke radikalisering og ekstremisme, må sees i sammenheng og veies opp mot med andre demokratiske verdier: Jo mer inngripende et tiltak er, jo strengere krav må det stilles til begrunnelsen og den sannsynlige effekten av tiltaket.

 3. MBL møtte det offentlige postutvalget

  Sist uke holdt MBL et innlegg om avisdistribusjon for det offentlige postutvalget. – Vårt hovedbudskap er at mediemangfold og en sterk offentlighet over hele landet er nødvendige forutsetninger for tilliten i samfunnet og et levende demokrati, sier mediepolitisk fagsjef Bjørn Wisted.

 4. Sikrer avislevering over hele landet

  - Distribusjon av aviser i hele landet er viktig for mediemangfoldet og for abonnenter i distriktene, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en kommentar til at departementet nå har inngått nye distribusjonskontrakter.